1. el ile değil de otomatik makinelerle üretilebildiği için yaratıcı türk insanı tarafından makinenin ingilizce okunuşundan esinlenilerek, üreten cihaz -> cihazın adı -> bu adın türkçeye dikey olarak geçişi -> üretilen nesne şeklinde bir çağrışım denizi sonucunda adlandırılmış olduğunu düşündüğüm kumaş cinsi.
  2. "miş" pehlevi dilinde "koyun" manasına gelir.
    meş-in: "koyundan" gibi bir anlam sağlar; yani deriden.
    bu "in" son eki türk dilinde epey kullanışlıdır.

    berf-in, zerr-in, tah-in gibi mesela.