şükela:  tümü | bugün
 • milli eğitim bakanlığı hayat boyu öğrenme genel müdürlüğü bünyesinde yer alan, öğrencilerin bazı dersleri dışarıdan kitaplardan, bazılarını da yüz yüze aldığı okuldur.

  kısaca tarihçesi;

  "meslekî açık öğretim lisesi, program olarak 1995 yılında uzaktan öğretim teknolojilerine yüz yüze eğitimi de katarak açık öğretim lisesi bünyesinde 02.02.2006 tarihine kadar hizmet vermiştir.

  bilimsel ve teknolojik gelişmeler, yüz yüze eğitimi ve staj çalışmaları ile bugüne kadarki uygulamalardan alınan geri bildirimler sonucunda, açık öğretim lisesinde mevcut olan mesleki orta öğretim programlarının daha etkin bir şekilde uygulanabilmesine imkan verilebilmesi için meslekî açık öğretim lisesi'nin kuruluşu zorunlu hale getirmiştir.

  bu amaçla 24.12.2005 tarihli ve 26033 sayılı, resmi gazete'de yayımlanan yönetmelikte meslekî açık öğretim lisesi'nin kurulmasına ilişkin hükümler yer almıştır.

  02.02.2006 tarih ve 1461 sayılı bakanlık makamının onayı ile eğitim teknolojileri genel müdürlüğüne bünyesinde "meslekî açik öğretim lisesi" kurulmuştur.

  meslekî açık öğretim lisesi program içeriği bakımından örgün eğitimdeki meslek liselerinin program içerikleriyle aynı olmasına karşın, yapısı ve işleyişi bakımından diğer örgün eğitim kurumlarından farklı, kendine özgü bir modeldir. halen yönetmelik gereği ders geçme ve kredi sistemine göre mezun vermekte olan meslekî açık öğretim lisesinde uzaktan öğretimin temel süreçlerinden yararlanılmaktadır.

  2006 yılında tüm okulların 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte meslekî açık öğretim lisesi de 4 yıla çıkarılmış ve yönetmeliği de bu çerçevede yeniden düzenlenerek sistem değiştirilmiştir. bu tarihten itibaren gelişen teknolojiye paralel olarak meslekî açık öğretim lisesi kayıt ve kayıt yenileme işlemleri artık internet üzerinden yapılmaktadır.

  meslekî açık öğretim lisesinde okutulan ortak ve seçmeli dersler talim ve terbiye kurulu başkanlığınca örgün öğretime paralel olarak belirlenmiştir. eğitim tv ve radyo ile yapılmakta basılı materyallerle desteklenmektedir. meslek dersleri eğitimi ise yüz yüze yapılmaktadır. basılı materyaller öğrencilerin adreslerine posta yolu ile gönderildiği gibi e-kitap olarak internet üzerinden de yayınlanmaktadır. meslekî açık öğretim lisesine 1995-2005 yılları arasında kayıt yaptıran öğrenciler en erken 3 yıl (6 dönem) sonunda mezun olabilirler. meslekî açık öğretim lisesine 2006 yılından sonra ortaokul/ilköğretim okulu mezunu olarak kayıt yaptıran öğrenciler en erken 4 yıl (8 dönem) sonunda mezun olabilirler. meslekî açık öğretim lisesinde bir öğretim yılı iki dönemden oluşur. öğrenciler çalışma takviminde belirtilen zamanlarda her dönem (yılda 2 kez) internet üzerinden kayıt yenilemek zorundadır. iki dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı silik duruma düşer. silik durumdaki öğrencilerin daha önceki kredileri saklı tutulur ve tekrar kayıt yaptırarak kaldıkları yerden devam edebilirler."

  başvurular ve diğer bilgiler için web adresi http://maol.meb.gov.tr/ dir.
 • 2012-2013 eğitim öğretim yılı yeni kayıt işlemleri bayramdan sonra 22 ağustos 2012 tarihinde başlayacaktır. kayıt olmak isteyenlerin dikkatine.