şükela:  tümü | bugün
 • haksiz fiili ortadan kaldirah sebeplerden biri. kisinin kendisini savunurken, karsi tarafa verecegi zarardan dolayi hukuki ve cezai anlamda sorumlu tutulamayacagi karinesi.
 • (bkz: nefsi mudafaa)
 • (bkz: kilif)
 • bütün gayrımeşru müdafaaların girdikleri ilk kılık.
 • ceza hukukunda , ceza sorumluluğunu kaldıran sebeplerden biri ve en önemlisidir. bu kavram nefsi müdafaa, yasal savunma ve meşru savunma gibi terimlerle de ifade edilmektedir. nitekim yeni ceza yasamız meşru savunma kavramını tercih etmiştir.

  eski tck.nun 49/2 maddesinde "gerek kendisinin gerek başkasının nefsine veya ırzına vukubulan haksız bir taarruzu filhal defi zarureti..." ile işlenen fiillerden dolayı sanığa ceza verilmez şeklinde iken, 5327 sayılı türk ceza kanununun 25/1 maddesi meşru müdafaa sınırını daha geniş tutmuştur. sadece ırz ve cana yönelik haksız saldırılar değil,mala da yönelik olan hallerde uygulama imkanı getirmiştir.

  yasa metni şu şekildedir :

  "madde 25- (1) gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hâl ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez."

  maddenin dili sade ve anlaşılabilir olduğu için ayrıntıya girmiyorum.ancak "saldırı ile orantılı biçimde defetmek"
  konusunda basit bir örnek vereyim. diyelim sizi öldürmek amacı ile elinde bıçakla saldıran kişiye bıçakla veya yumrukla karşılık verdiniz .bu durumda orantı vardır. size ceza verilmez. ama tabanca ile karşılık verirseniz oran bozulmuştur.bu durumda ceza alırsınız.ancak indirim yapılır. yasa 27.maddesi ile bu "sınırın aşılması " meselesini düzenlemiştir.

  yasanın 27/2 maddesi aynen "(2) meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan , korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez." şeklindedir.uygulama sonucunda heyecan,korku ve telaş sınırı belirlenebilecektir.madde gerekçesinde de doyurucu bir açıklama bulunmamaktadır.
 • ytck, meşru müdafaanın kapsamini genişleterek eskiden nefse ve ırza yönelik olan saldırıyı artık hertürlü hakka yönelik olan haksız saldırıya karşı korunmak olarak belirmiştir. ayrıca meşru müdafaanın varlığı için eskiden mevcut bir saldirı şart olmasina karşın yeni düzenlenen kanun da buna ilaveten tekrari mümkün ve olmasi muhtemel saldirılara karşıda savunma yapılabileceği belirtilmiştir.
 • ortadoğu mu avrupa mı asya mı nerede olduğu bilinmez bir ismi lazim değil ülkede yapılan askeri darbelerin de mantığı.
  g.te girmemesi bakımından bu darbelerin karşı saldırıyı da manipule ettiklerini, mecralarını oluşturduklarını halkı birbirine kırdırdıklarını yazmayacağım.
  adı geçmeyen ülkede yürürlüğe giren yeni ceza yasasında mala yönelen saldırıyı veya elle sarkıntılığı yapanı öldürmeye kadar varan esneklik tanınması ise her mahkeme salonunda yazılı olan şu cümle ile açıklanabilir:
  "adalet mülkün temelidir"
  mülke sahip olan, her b.ku yemelidir.
 • birleşmiş milletlerin savaşa izin verdiği yegane haldir. zira birleşmiş milletlerin kuruluş sebebi, ki 2.dünya savaşaından sonra kurulmuştur, savaşların engellenmesidir.

  abd kendisine yapılan, hala kimin tarafından yapıldığı belli olmayan, terorist saldırılar ile ırak'ın yapmasını beklediği yeni saldırıları ve biyolojik & kimyasal silahları bahane ederek ırak ve afganistan'a girmiştir. ve birleşmiş milletler de öylesine seyretmiştir.
 • (bkz: iztirar hali)