şükela:  tümü | bugün soru sor
 • asp.net de normal yollarla çıkıralamadığı için java script yoluna gidilebilir

  aşağıda ki kodu bir class a yazı babalar gibi kullanabilirsiniz :

  tabi ilk system.collections ve system.text de de yukari iliştirilmeli

  protected static hashtable handlerpages = new hashtable();

  private message()
  {
  }

  public static void show(string message)
  {
  if (!(handlerpages.contains(httpcontext.current.handler)))
  {
  page currentpage = (page)httpcontext.current.handler;
  if (!((currentpage == null)))
  {
  queue messagequeue = new queue();
  messagequeue.enqueue(message);
  handlerpages.add(httpcontext.current.handler, messagequeue);
  currentpage.unload += new eventhandler(currentpageunload);
  }
  }
  else
  {
  queue queue = ((queue)(handlerpages[httpcontext.current.handler]));
  queue.enqueue(message);
  }
  }

  private static void currentpageunload(object sender, eventargs e)
  {
  queue queue = ((queue)(handlerpages[httpcontext.current.handler]));
  if (queue != null)
  {
  string builder builder = new system.text.stringbuilder();
  int imsgcount = queue.count;
  builder.append("<script language='javascript'>");
  string smsg;
  while ((imsgcount > 0))
  {
  imsgcount = imsgcount - 1;
  smsg = system.convert.tostring(queue.dequeue());
  smsg = smsg.replace("\"", "'");
  builder.append("alert( \"" + smsg + "\" );");
  }
  builder.append("</script>");
  handlerpages.remove(httpcontext.current.handler);
  httpcontext.current.response.write(builder.tostring());
  }
  }

  ardından class imini proıgramınza yazıp kullanabilirsiniz