şükela:  tümü | bugün
  • döl degi$imi.
  • canlının hayatında bir eşeyli, bir eşeysiz üremesi olayıdır. sıtma plasmodium'u, kara yosunları ve bazı eğrelti otlarında görülür.
  • eşeysiz ve eşeyli üremenin birbirini takip etmesi olayıdır. su yosunu , medüz gibi pek gelişmiş olduğu söylenemeyecek canlılarda görülür. (bkz: dol almasi) (bkz: dol degisimi)

    canlı bir sporlanır , bir gametlerine ayrılır ... böyle de ilginç bir süreçtir.
  • döl almaşı yani metagenez bilinenin aksine hayvanlar aleminde görülmez, çünkü metagenezde haploit kromozom sayısından diploit kromozom sayısına çıkılması gerekir. fakat hayvanlar aleminde diploit kromozom sayısıyla başlar ve biter. bu nedenle metagenez sadece eğrelti, kara yosunu, plazmodyum gibi canlılarda görülür.