şükela:  tümü | bugün soru sor
  • ömer lütfi barkan, "istila devirlerinde kolonizatör türk dervişleri ve zaviyeler" adlı meşhur makalesinde (vakıflar dergisi, 1942, sayı 2, 279-304) bu kelimeyi de kullandığı şöyle bir cümle kuruyor:
    "böyle bir imparatorluğun kurulması hâdisesinin büyük mikyasta nüfus kitlelerinin yer değiştirmesi nev’inden demografik yahut, métanastasiques hâdiselerle aynı zamanda vukua gelmiş olduğunu göstermek için; istilâlarla birlikte göçebe unsurların bu harekâtı temin edecek bir şekilde kolaylıkla ve muvaffakiyetle ileri sürülmüş olmalarını, muhtelif mıntıkaların imar ve iskânı için kullanılan sürgün usullerini ve topraklandırma ve toprağa yerleştirme siyasetinin bu hususta oynamış olduğu rolü de başka bir yerde izah edeceğiz.”