şükela:  tümü | bugün
  • ruh ötesi.
  • metafizikterimiyle karıştırılmaması gereken metapsişik terimi, “insanın olağan ruhsal fenomenlerini aşan, henüz yeterince açıklanamayan, insanın birtakım bilinmeyen yetenekleriyle oluşturduğu tüm paranormalolayları konu alan araştırma alanı” olarak tanımlanır. “bedene bağlı ruha ait” anlamındaki psişik sözcüğü ile ötesinde anlamındaki meta sözcüklerinden türetilen metapsişik terimi ilk kez 1905’te paris tıp fakültesi fizyoloji profesörü charles richet tarafından kullanılmıştır. terim hem isim hem sıfat olarak kullanılmaktadır. metapsişik, günümüzde parapsikolojinin kapsamı alanına giren konuları parapsikoloji terimi ortaya atılmadan önce ele almış olduğundan, parapsikolojinin öncüsü olarak da kabul edilir. fakat parapsikologların çoğunun paranormal fenomenlerde ruhun varlığının sözkonusu olmadığını ileri sürmelerine karşın, metapsişikçilerin hepsi de bu fenomenlerde kaynağın bedenli veya bedensiz bir ruh olduğunu kabul etmişlerdir
  • ruhlarla ilişki kurma, gelecekten haber verme gibi ruh biliminin kapsamına girmeyen ve onun dışında incelenen olayları kapsayan (alan).