şükela:  tümü | bugün
 • 11

  ayrılmaz elim, saçlarına öyle esir
  vallahi mecaz değil bu bir gerçektir!
  gönlüm saçının duşlu de büklümlerine
  arzum onu, kendi gönlümü sevmektir

  12

  ruhum perişan senden uzak, hiç sorma
  gönlümde ben âteş bu firak, hiç sorma!
  "ah yapma n'olur!" dedim de "sen yapma ki ben
  yapmam.." dedi bir hoş olarak, hiç sorma

  13

  'duydum" dedi "buse almak istiyorsun
  benden de niçin almaya yokmuş arzun?"
  'altın mı mukâbili?" dedim, istemedi
  canımla" dedim "yâ" dedi "olsun olsun"

  14

  her sırrı bilen o ihtiyat âlimden
  hiç bir şeyi gizlemesin isterdim ben
  sessizce dün akşam gelerek "sorma" dedi,
  "söylenmeyecek şeyleri hisset, öğren"

  15

  mümkün mü bu, olsun ruhumuz ilgisiz?
  sen bende ve ben sende doğar, gizleniriz
  sen ben deyişim anlatabilmek için
  sen ben aramızda yok ki gerçekte biriz

  16

  senden alamam gönlümü, imkânı mı var?
  öyleyse tamamen senin olsun ne zarar!
  ben terk edemezsem onu aşk uğrunda
  gönlüm olacakmış ne olur, neye yarar

  17

  her an eser aşkının başımda hevesi
  her an beni mest etmede aşkın badesi!
  sarhoşların en çok humarı bir gündür
  benden ise bir an dahi gitmez neşesi

  18

  âfet o şeker sözlü, dudaklar ateş.
  bir fitne bakışlıdır ki yoktur ona eş
  dün geldi güzel yüzlüm uyandırdı beni
  "kalk, kalksana artık.." dedi "bak doğdu güneş!"

  19

  vuslat ümidim söndü o an gelmeyecek
  aşktan el etek çekmeliyim öyle gerek
  gönlüm buna "olmaz.." dedi "asla olmaz!"
  baktım ona, baş çevirdi gülümseyerek

  20

  bağlarda menekşe, lale, gül misk saçar
  güller gibi ay yüzlü güzeller de açar
  billur gibi zerre zerre sû, ırmaklar
  hep bahane hep, yalnız o var yalnız o var
 • 21

  gök kubbemizin birteki o eşsiz dilber
  dün istedi oynamak kuluylâ beraber
  "tek çift oyununda tek'misin çift mi?" dedi
  "âlemde" dedim "tek, ikimiz çiftsek eğer..."

  22

  hırsızlama, bahçesinden aldım gül ben!
  korkuyla diyordum "beni yoktur ya gören"
  yükseldi kulağımda onun tatlı sesi
  "olsun feda gülüm, bağı al istersen.."

  23

  dar goncasını terk ederek gül sultan
  bin nazla açıldı, çıktı sarayından
  tahtında oturmuştu çemen ülkesinin
  hâsetle sarardı gamzeni gördüğü an!

  24

  gel gel yine gel! her kim olursan yine gel
  kâfir ya mecûsî, puta tapan yine gel
  yoktur kapımızda hiç ümitsizlik bil
  yüz kerre eğer tövbeni bozsan yine gel

  25

  hep tortulu hep safım, dinim hem küfürem
  hem pir olurum, hem çocuğum, gencim hem
  ben öldüğüm an "öldü" değil şöyle deyin
  "ölmüştü dirildi, geldi dost aldı o dem.."

  26

  senden taze senden yeşil olmaz bahar
  senden daha parlak olamaz mehtaplar
  senden güzel uyanan seher yoktur yok!
  senden daha tatlı bir şeker nerde var

  27

  düşsün ona isterim zalim bir dilber
  gördükçe cefâ, naz onu sevsin bin beter
  âşıkların anlasın ve görsün gamını
  aşk ver ona rabbim, ona aşk ver aşk ver!

  28

  gelsin bana fitne güzel eş olsun
  yıldızlara hükmetsin o, güneş olsun!
  kanlar dökecek alevli gönlün sahibi
  deryâda da sönmeyen bir âteş olsun

  29

  bir bûse deyince verdin altı öpücük
  bir usta çırağısın bu besbelli küçük!
  lîtuf ve güzelliklere attın temeli
  senden geliyor dünyaya bin bir hürlük

  30

  insanda hüner bilgi değil meziyet
  ahdinde vefasında oluştur kıymet
  mert insanı isteğince gönlünce öv
  söz erleri her övgüye lâyık elbet

  31
  yükseldi mi aklıyla yahut ilmi mi var?
  darlıklara düşmüştür o, rızkını arar
  çok kimsede yok amma akıldan nasip
  akl yerleri malla dolmuş olmuş anbar!
  32
  gök kubbeyi bir gözdeki bebek görürüm
  kudret görürüm o gözde melek görürüm
  sen ey şaşı görmektesin amma teki çift
  tam tersine ben çiftledi hep tek görürüm

  33
  her altı yönün de tanrıdan nur dediler
  halk sordu: o nur nerde bulunur dediler?
  bir âcemi göz attı bütün sağ ve sola
  sağ ve soldan arınmış bi soluk dur dediler

  34
  aşk meclisinin havası bir hoşluğu var!
  aşk içkisinin bir tadı, sarhoşluğu var
  bir başka okunmakta ilim medresede
  aşkın ise bambaşka okunuşluğu var

  35
  gönlüm! can içinde dosta bir yol vardır
  hiç şaşma, açık ya gizlidir yol vardır
  bağlansa da gam mı altı yönden yollar?
  imkânını bul kalplere gir, yol vardır

  36
  ben ben değilim, sen de ne sen, ben de ne sen!
  hem ben ki benim ve sen ki sen, sen ise ben
  hûtenli güzel! seninle öyle doluyum
  sen ben mi yahut ikiz miyim bilmeden

  37
  gül açsa da bende bir bahar hasreti var
  her gözde bir ayrı vuslatın lezzeti var
  bak dalda ve yaprakta kıpırdanmalara
  her sallanışın farkı ve bir hikmeti varl

  38
  biz aşka imanlıyız müselman başka!
  karıncalarız biz o süleyman başka
  bizlerde solukçul ve sararmış yüz ara
  kıymetli kumaş satan bezirgân başka l

  39
  bir an ki temiz safız melekken billah
  bir an da gelir korkuturuz şeytanı gâh!
  kutsal emanetle yüklü toprak bedenim
  hem güçlü ve hem çok çeviğiz mâşallah *
 • ni men menem-ü ni tü tüi ni tü meni
  hem men menem-ü hem tü hem tü meni.
  men bat ü çunanem ey nigari huteni,
  kender galatam ki men tü em ya tü meni

  türkçesi *
  ne ben benim, ne sen sensin, ne sen 'ben'sin
  hem ben benim hem sen sensin, hem sen 'ben'sin.
  ben seninle o haldeyim ki -ey güzel sevgilim
  ben sen miyim, yoksa sen ben misin bir türlü kestiremiyorum.
 • ey yüzü güzelliği ile ruh aynası olan sevgili!
  sabah şarabında senin hayalinin ayaklarına gözlerimi sürmek isterim.
  fakat korkarım ki onlar kirpiklerimin oku ile mecruh olurlar!

  mevlana celalettin rumi'nin mesnevi ve divanı kebir'i ile birlikte en önemli eserlerinden biri. aşkın tüm ihtiraslarını iliklerine kadar hissediyor insan. mevlana zekasını, özgüvenini, zevklerini, şehvetini dörtlüklerin içerisine nakşetmiş.