şükela:  tümü | bugün
  • sümer, akad, babil ve asur medeniyetlerinin inançlarını kapsayan mezopotamya mitolojisi bugünkü inançların temellerini oluşturmaktadır. mezopotamya mitolojisinde ki yaşanan olaylar (bkz: gılgamış destanı) (bkz: nuh tufanı)bir çok medeniyetin inançlarını etkilemiş semavi dinlerin ortaya çıkışına kaynaklık etmiştir.

    akad mitolojisinde iştar’ın sembolü olan kırmızı gül kan dökülmesi, savaşı ve kurbanı simgelerdi. marduk ve iştar’ın birlikte olması ile ürünlerin bereketli olacağı inancı vardı bu yüzden yeraltı dünyasında iştar ile marduk’un çiftleşmesi için seremoniler yapılırdı. marduk ve iştar çiftini cinsel birleşmeye teşvik etmek için tapınaklardaki kutsal rahibeler, erkek fahişeler ile birlikte olurdu. bu ve buna benzer ritüeller majide de yer almaktadır. tammuz, baal ve iştar’ın oğludur ancak baal’in reenkarnasyonu olduğu için baal ve tammuz aynıdır. sümerlilerin döneminden sonra yeni çağa hakim olan bu üçlünün sembolleri şu şekildedir. tammuz haç işareti, baal hilal ve iştar beş köşeli yıldızla sembolize edilir. bu kutsal üçleme hristiyanlık kutsal üçlemeye benzer. oğul aynı zamanda baba tanrı mitinin buradan geldiği düşünülmektedir. iştar’ın beş köşeli yıldızı (pentagram) tammuz’un güneş çemberinin içinde yer aldığı gibi kimi zaman baal’in simgesi olan hilalin yanında da yer alır. iştar yıldızının ters çevrilmesi ile elde edilen bafomet, ezoterizmde pentagramda saklı olan anlamları açığa çıkarır.

    marduk’a ait olan güneş ay ve yıldız simgeleri çeşitli şekillerde bir arada kullanılarak majikal ritüellerde ve dini inançlarda farklı uygulamaları oluşturmuştur. 6 sayısı marduk’a aittir ve bir saatin 60 dakika olması bununla ilişkilendirilir. bir gün eşit olmayan beş bölüme ayrılarak iştar’ın beş köşeli yıldızının uçlarına yerleştirilir. tepedeki ucu sabahı gösterirken sabahtan sonraki bölümler, yıldızın uçlarındaki uzaklık gibi daha uzun veya daha kısadır. böylece tapınma ritüellerinin saatleri hesaplanmıştır.
  • (bkz: #66722194)
  • botéro ve kramer! mezopotamya'nın iki büyük bilgini... kramer sümer uzmanı, botéro ise asur ve babil uzmanı. sümer, akkad, babil ve asur dil ve medeniyetlerine hâkim olmak! sami kökenli kavimler in tarihini, dil ve kültürlerini bilmek; müthiş bir şey. düşünebiliyor musunuz, bütün yakın doğu'nun kozmik odasının anahtarına sahip olacaksınız ve o odanın hemen her şeyi sizden sorulacak. çünkü içerde olanı en iyi siz biliyorsunuz. tabii bu şu anlama geliyor: yazılı bütün belgelerin gizemini sizden daha iyi bilen birileri yok. ve siz eskilerin konuşan dili oluyorsunuz. kutsal metinleri bir başkasının yardımı olmadan özgün dilleriyle okuyup yorumluyorsunuz. mısır ve mezopotamya uygarlığımızın temeli demektir. bu büyük eseri okumanızı temenni ediyorum. tanrı, din, peygamberler, diller, külturler, yoksulluk, acı ve keder... devâsâ bir tarih! "yaşamak için evine adım attığında / bolluk senden önce girsin içeri / sevinç eşlik etsin sana!" inancın, öfke,nefret ve kinin tarihi; ama aynı zamanda aşkın, yoksulluğun, zorbalığın ve adalet arayışının tarihî... bir de kadının tarihi. velhâsıl bizim, yani insanlığımızın tarihi...