şükela:  tümü | bugün soru sor
 • bir zaman makinam olursa, yolculuk ederek şahit olmak istediğim olay.

  (bkz: #1306543)
  http://upload.wikimedia.org/…_komutanlığı_forsu.png
 • gerçekten gidip şahit olmak istediğim olaydır şöyle ki; gittiğimde insanlarla konuşup -anlaşabilirsem- ortak yanlarımızı öğrenmek isterim, kendilerini nasıl tanıttıklarından düşmanlarının onlara nasıl baktığına kadar.

  kara kuvvetleri kurulmuştur diyen ben olmadığım halde, sıçışımın resmidir bir de. savaş tarihçiliği açısından da eleştiremiyorum, kimlik politikası tarafından da bakmıyorum. sadece bir sembol olarak askeri fallikliğin sayı ile de olabileceğinin göstergesi sanırım. sovyetler en büyük roketi yapıp geçit resminde sergilermiş, amerikalılar en büyük bombardıman uçağını yapıyor. biz de en eskiye dayandırıyoruz, sanırım böyle bir şey.
 • (bkz: vay keko vay)
 • oğuz kağan'ın türk devletine soy bağı ile değil de vatandaşlık bağı ile bağlı bir türk olduğunu gösteren gerçek. orduyu yıpratmaya çalışmayın zaten atatürk dememiş mi ne mutlu türküm diyene
 • kara kuvvetlerinin kuruluşunun mö 209 olduğunu ilk ortaya atan (ilk olduğu konusunda emin değilim; dillendiren diyeyim) nihal atsız'dır. mevzuyla alakalı 10 yıl arayla iki yazı yayınlamıştır. niye mö 209 kardeşim? onu da nihal atsız anlatsın:
 • "türk kara ordusu ne zaman kuruldu?

  kara kuvvetleri komutanı radyoda yaptığı konuşma ile türk kara kuvvetlerinin 600. kuruluş yılını kutladığı gibi daha yüksek kademedeki kimseler arasında da aynı konu üzerinde tebrikleşmeler oldu.

  bu hesaba göre türk kara kuvvetleri, yani daha gerçek anlamı ile türk ordusu 1363'te kurulmuş oluyor.

  bu demeç ve mesajlarla kendimizi bilmek bakımından ne kadar büyük gaflet içinde bulunduğumuz bir daha ortaya çıkmış oldu.

  600. yıl dönümünü kutlayan yüksek mevki sahiplerine şunu sormak gerekiyor:

  türk kara kuvvetleri 1363'te kurulduğuna göre ondan önceki büyük savaşlar, çok büyük stratejik hareketler ve taktik vuruşmalar kimin tarafından yapılmıştı?

  bu hareketleri yapanlar ve büyük imha meydan savaşlarını kazananlar türk ordusu değil miydi? meselâ ikide bir tekrarladığımız 1071 malazgirt zaferini türk ordusu değil de, gayrı muntazam çeteler mi yapıp kazandı? yahut bu ordu türk hükümeti tarafından ücretle tutulmuş yabancı askerler tarafından mı kurulmuştu?

  bunu gibi 1040 dendanekan savaşını, 1048 pasinler savaşını; birinci kılıç arslan, birinci mesud, ikinci kılıç arslan'ın haçlılarla yaptığı büyük meydan savaşlarını yapanlar ordu değil miydi?

  türk ordusunu 1363'te kurulmuş saymak millî gururu inciten bir uydurmadır. 1363'te kurulan şey türk kara ordusu değil, devşirmelerden mürekkep bir iki muhafız bölüğüdür. osmanlı hanedanı zamanındaki büyük askerî hareketlerde de bunların rolü cirimleri kadar olmuş, asıl savaşı tımarlılar, yani eskiden beri mevcut olan ordu yapmıştır.

  1363'te kurulmuş ordu ile yeni bir ordu düzeninden bahsedilmek isteniyorsa, yine yanlıştır. çünkü bu ordu on dokuzuncu yüzyılda bizzat devlet tarafından kaldırılarak yenisi kurulmuş, hattâ balkan savaşından sonra almanya'dan getirilen öğretmenlerle ve yeni teşkilâtla ordu yeni baştan düzenlenmiştir. değişme burada da bitmemiştir. şimdiki ordumuzun eğitim, kuruluş, taktik, kıyafet, hatta yürüyüş ve adım atış bakımından kurtuluş savaşı'nı yapan orduya benzer tarafı kalmış mıdır?

  böyle olduğu halde bunlara nasıl aynı ordunun türlü çağlardaki kademeleri diye bakıyorsak, 1363'ten önceki zamanların ordusuna da öyle bakmak icap eder ve gerçek de budur.

  milâttan önce 220'den beri tarihi, tarihî belgelerle bilinen ve tarihte daima birinci sınıf asker diye tanınan bir millet 16 asır ordusu olmadan yaşayacak, sonra ancak 1363'te aklına gelerek bir kara ordusu kuracak, bu ordu da yer yüzünde türk kalmamış gibi hep yabancılardan mürekkep bulunacak...

  doğrusu, söyleyecek söz bulamıyorum...

  bu olay, memlekette millî kültür yoksulluğunun derecesini gösteriyor. hele milli eğitim bakanlığının, ortaokul ve lise derslerinde bir değişiklik yapacağının söylendiği, orta okullarda tarih-coğrafya-yurt bilgisi derslerinin sosyal bilgiler adı altında birleştirileceğinin ileri sürüldüğü bu günlerde bizi, millî kültür üzerindeki bazı düşüncelerimizi söylemeye mecbur ediyor.

  millî şuurun millî kültürle ayakta tutulacağı artık dünyanın yuvarlaklığı kabilinden bir gerçektir. millî kültürün kaynağı ise okullardaki bazı derslerdir. bu derslerin başında türk dili ve türk tarihi gelir. milli eğitim bakanlığı tarih, coğrafya ve yurt bilgisini birleştirmek yerine müstakil bir türk tarih dersi ihdas edip bunu ilkokulun ikinci sınıfından lisenin sonuna kadar okuttursa çok yerinde bir harekette bulunmuş olurdu. başka milletlerin aydınlarındaki kendi tarihlerini biliş her türlü takdirin üstündedir. bizim aydınlarımızın da o hale gelmesi ancak ders programlarındaki yeni ayarlama ile kabil olacaktır. kısacası ilk ve orta öğrenim bir yandan millî şuur, bir yandan da atom çağı gereklerine göre düzenlenmelidir.

  sayın kara kuvvetleri komutanı, lise öğrenimi sırasında iyi bir türk tarihi dersi görseydi; çengiz han'ın genç komutanı cebe'nin doğu avrupa'ya olan hârika yürüyüşünü ve bu komutanların eşsiz disiplinli ordularını bilseydi, türk kara kuvvetleri 1363'te kurulmuştur demeyecekti.

  o halde türk ordusu ne zaman kuruldu? bugünkü tarih bilgimize göre ilk teşkilâtlı türk ordusu milâttan önce 209'da tanrıkut mete (=motun) tarafından kurulmuş, verilen buyruğa kayıtsız-şartsız itaat şartı kabul ettirilmiştir, ordu 10, 100, 1000 kişilik birliklere ayrılmıştır. fatih, istanbul kuşatması sırasında nasıl yeni bir top icat etmişse, mete de uzak menzilli bir yay icad etmiş, bu müthiş ordu sayesinde kore'den hazar'a kadar olan bölgeyi tek devlet halinde birleştirerek türk milletinin yaratıcısı olmuştur.

  bundan sonraki bütün ordularımız tanrıkut ordusunun devamıdır. zaman zaman değişiklikler ve düzeltmeler yapılmış, fakat ruh ve temel aynı kalmıştır.

  bu sebeple 1363 yılı türk kara kuvvetlerinin yani türk ordusunun kuruluşunun 600'üncü değil, 2172'nci yılıdır.

  saygılarla arz olunur."

  nihal atsız, orkun, 15 temmuz 1963, sayı: 18
  http://www.nihalatsiz.org/…usu_ne_zaman_kuruldu.htm
 • "türk kara ordusunun kuruluşu meselesi

  bir müddetten beri, türk kara kuvvetleri'nin, yani daha gerçek anlamı ile türk ordusu'nun kuruluş tarihinin 1363 olduğu kabul edilerek, belirli günlerde, bu yıl başlangıç sayılmak suretiyle, törenler yapılmaktadır. türk ordusunun kuruluş tarihi 1363 olarak kabul edildiği takdirde, önce şu sorunun karşılığını bulmak gerekmektedir:

  türk ordusu o tarihte kuruldu ise, ondan önceki büyük savaşlar, çok büyük stratejik hareketler ve taktik vuruşmalar kimin tarafından yapılmıştı? bu hareketleri yapanlar ve büyük imha savaşlarını kazananlar türk orduları değil mi idi? meselâ; 1071 malazgirt savaşı'nı türk ordusu değil de, çeteler mi yapıp kazanmıştı? yahut bu ordu türk devleti tarafından para ile tutulmuş yabancı askerler tarafından mı kurulmuştu? bunun gibi, 1040'ta dendanekan savaşı'nı, 1048 pasinler savaşı'nı; i. kılıç arslan, i. mesud, ii. kılıç arslan'ın haçlılarla yaptığı büyük meydan savaşlarını yapanlar türk orduları değil mi idi?

  türk ordusu'nu 1363'te kurulmuş saymak, millî gururu inciten bir davranıştır. çünkü 1363'te kurulan türk kara ordusu değil, devşirmelerden meydana gelen bir iki muhafız bölüğüdür. osmanlı hanedanı zamanındaki büyük askerî hareketlerde bunların rolü cirimleri kadar olmuş, asıl savaşı tımarlılar, yani eskiden beri mevcut olan ordu yapmıştır.

  1363'te kurulmuş ordu ile, yeni bir ordu düzeninden bahsedilmek isteniyorsa, yine yanlıştır. çünkü bu ordu xix. yüzyılda bizzat devlet tarafından kaldırılarak yenisi kurulmuş, hattâ balkan savaşı'ndan sonra almanya'dan getirilen öğretmenlere ve yeni teşkilâtla ordu, yeni baştan düzenlenmiştir. değişme burada da bitmemiştir. şimdiki ordumuzun eğitim, kuruluş, taktik, kıyafet, hattâ yürüyüş ve adım atış bakımından, millî mücadele'yi yapan orduya benzer tarafı kalmış mıdır?

  böyle olduğu halde, bunlara, nasıl aynı ordunun türlü çağlardaki kademeleri diye bakıyorsak, 1363'ten önceki zamanların ordusuna da öyle bakmak gerekir ve gerçek de budur.

  milâttan önce 220'den beri tarihî belgelerle bilinen ve tarihte birinci sınıf asker diye tanınan bir millet, 16 yüzyıl ordusu olmadan yaşayacak, sonra ancak 1363'te aklına gelerek bir kara ordusu kuracak, bu ordu da yeryüzünde türk kalmamış gibi, hep yabancılardan meydana getirilecek.

  doğrusu söylenecek söz bulamıyorum.

  bu hüküm, yurtta millî kültür yoksulluğunun derecesini gösteriyor. halbuki, millî şuurun ancak milli kültürle ayakta tutulacağı, artık dünyanın yuvarlaklığı kabilinden bir gerçektir. millî kültürün kaynağı ise okullardır, bazı derslerdir. bu derslerin başında türk dili ve türk tarihi gelir. millî eğitim bakanlığı, ilk okulların ikinci sınıfından başlayıp lisenin son sınıfını kadar sistemli bir türk tarihi dersi okutsa, çok yerinde bir harekette bulunmuş olurdu. başka milletlerin aydınlarındaki kendi tarihlerini biliş, itiraf etmek gerekir ki, her türlü takdirin üstündedir. bizim aydınlarımızın da o hale gelebilmesi, ancak, ders programlarının yeniden ayarlanması ile mümkün olabilir. kısacası, ilk ve orta öğretim, bir yandan millî şuur, bir yandan da atom çağı gereklerine göre ayarlanmalıdır.

  lise öğreniminde tarihini iyi öğrenecek bir türk; atila'nın, kül tegin'in, çağrı beğ'in seferlerini; çengiz han'ın genç komutanı cebe'nin doğu avrupa'ya olan harika yürüyüşünü ve bu komutanların eşsiz disiplinini de iyi bilecektir.

  o halde, türk ordusu ne zaman kuruldu?

  bugünkü tarih bilgimize göre, ilk teşkilâtlı türk ordusu, milâttan önce 209'da tanrıkut mete (=motun) tarafından kurulmuş, verilen buyruğa kayıtsız-şartsız itaat esas kabul edilmiştir. ordu 10, 100, 1000 kişilik birliklere ayrılmıştır. mete de, uzak menzili bir yay icat etmiş, bu müthiş ordu sayesinde korâ'dan hazar'a kadar olan bölgeyi tek devlet halinde birleştirerek türk milletinin yaratıcısı olmuştur.

  bundan sonraki bütün ordularımız tanrıkut ordusunun devamıdır. zaman zaman değişiklikler ve düzeltmeler yapılmış, fakat ruh ve temel aynı kalmıştır.

  bu sebeple 1363 yılı türk kara kuvvetleri'nin, yani türk ordusu'nun kuruluş tarihi olamaz. bu tarihî gerçeği kabul etmeye mecburuz."

  nihal atsız, ötüken, 1973, sayı: 4
  http://www.nihalatsiz.org/…un_kurulusu_meselesi.htm
 • islamdan önceki zamanları türk tarihinden saymayan dincilerin bir türlü kabullenemediği hadise
 • bizim mayamızda ırkçılık yoktur diyen yaşar büyükanıt'ın zamanında komutanlığını yaptığı kuvvetlerin kuruluşudur.