şükela:  tümü | bugün
 • türk solunda daha çok cuntacılıkla özdeşleşmiştir bu düşünce
 • eğilip bükülmeye müsait bir kavram. baştaki milliyi çıkarın ve yerine globali koyun: zamanında bush, ırak'ı özgürleştirme(!) planını 'global demokratik devrim'in start noktası diye açıklamıştı. dezenformasyon çağının bir özelliği de kavramların içlerinin boşaltılıp çıkarlar doğrultusunda yeniden şekillendirilmesi.
 • türk solunda ilk kez 60'larda gündeme gelen bir siyasi kavram.kanaatimce bir düşünsel garabettir milli demokratik devrim,anlamsız bir fikir çorbasıdır.jakobenizm,militarizm,nasırcılık,üçüncü dünyacılık,ittihatçılık,milliyetçilik bir güzel karıştırılır ve çorbamız servise hazırdır.bir cunta eşliğinde servis edilmesi tercih edilir.
  ayrıca bonus olarak:
  (bkz: doğan avcıoğlu)
  (bkz: mümtaz soysal)
  (bkz: ilhan selçuk)
 • "kabilede, aşirette, eş-dost topluluğunda, tarikatta, mafyada sosyalizm olmaz" diyen devrim stratejisi... ama devrimin aşaması maşaması da olmaz.
 • kısaca, sosyalist devrime geçilmeden önceki aşamada emperyalist güçlerin ülkeden temizlenmesi gerektiğini savunan görüştür. 60lı yılların sonlarında solcu gençler arasında yaygın olarak benimsenmiştir. önceleri genelce tip üyesi olan üniversite gençliği sonraları dev-genç çatısı altında toplanmıştır. dev-genç milli demokratik devrim görüşünü benimseyen gençlerden oluşmaktadır. çoğumuzun annesi babası da bu işlerin içindeyse eğer bu görüşleri benimsemiştir büyük ihtimalle. yeri gelince hepimiz gurula anlatırız benim babam da solcuymuş, mitinglere gidermiş vs vs. fakat son yılların trendi olan, herhangi bir yerinde 'milli' kelimesi görüldüğü vakit hemen gıcık olunması gereken bir kavram sanılıvermiştir. cuntacılık denivermiştir. devrim yapılacakken kullanılacak yönteme ilişkin bir şey olduğundan mütevellit günümüzde gerçekten devrim yapma amacında olan kişilerin üzerinde düşündüğü bir mevzudur bu. o yüzden burdan çok iğrençtir falan demek gayet yersiz kaçmaktadır.
 • chp cenahının atatürk'ten sonra devrimi evriltemediklerinden dolayı "demokratik" ataşmanıyla tekrar canlandırmaya çalışıp hala başaramadıkları ikinci devrim.
 • kürt aydınlarının, kemalist sol zümreyle kimi zaman dalga geçmek için kullandığı ibaredir. aslında yersizdir, çünkü kemalist bakış açısı insanlara saygıyı, ulus bütünlüğündeki diğer unsurları kucaklamayı öğretir. halbuki kürt aydını, milliyetçidir. irkını ön plana çıkarırır. aslında milli demokratik olan kendisidir.
 • o zamanki sol hareket içinde yer alan kürtlerin, ki o dönem kürtlerin ana akım siyasetidir, kemalist sol zümreyle yolunu bir de daha birleşmemesine ayrılmasına neden olan önemli merhalelerden biridir. adı demokratik devrim olsa da, asker cunta desteği ile yapılacağından kürtler açısından sonrasının tufan olması tahmin edilmeyecek bir şey değil.
 • türkiye işçi partisi ve onun yandaşlarının izlemiş olduğu pasifist çizgiyi eleştiren bir tez olarak doğmuştur. mihri belli, doğu perinçek, yusuf küpeli, deniz gezmiş ve mahir çayan gibi liderlerin savunmuş olduğu bu tez, türkiye işçi partisi içersindeki revizyonist, oportunist ve pasifist çizgi ile mücadele etmek için oluşturulmuştur. milli demokratik devrim'de amaç, marksist bir örgütlenme ile parti-cephe tipinde bir oluşuma gitmek, ve feodal güçlerle bürokratik olmayan şekilde savaşmaktı. fakat daha sonradan mihri belli'nin önderliğini çektiği bazı kesimler, bu tarz bir yaklaşımın kötü sonuçlar doğurabileceğini savunarak milli demokratik devrim'in saptırılmaması gerektiğini söylemişlerdir.

  genel olarak bu tez, gelişimini tamamlayamamış yarı sömürge ülkelerde uygulanması gereken, işçilerin, küçük burjuva kesiminin ve köylülerin ortaklaşa bir hareketle anti-emperyalist çizgide birleşmeleri gerektiğini savunur. ülkedeki en büyük sorunu işbirlikçiler, feodal bağlar ve toprak ağaları olarak değerlendirir. bu teze göre işçi ve köylü sınıfına bilgi aşılamak, ajitasyon ve propaganda çalışmaları yapmak küçük burjuva yani öğrencilerin görevidir.

  daha sonra deniz gezmiş ve mahir çayan gibi 68 kuşağının önde gelen isimleri, bu tezden yola çıkarak thko, thkp-c gibi örgütler kurmuşlardır.