şükela:  tümü | bugün
 • hazine mallarını korumayı şiar edinmiş maliye bünyesinde bulunan genel müdürlük. bünyesinde pek cok malı da istihdam ederek esas amacıyla insan kaynakları politikasını örtüştürmeyi başarmıştır. yani hem devlet mallarını hem beseri malları kollamaktadır. bakanlık merkezinde uzman olarak çalıstırdıkları kadronun adının da "devlet malları" olması manidardır. bakanlık yemekhanesinde söyle diyaloglar yasanmıstır.
  - sunlar kim ya yeni mi?
  - ha!...onlar mı? devlet malları onlar!
 • ucuza ev ,bina arsa alıp piyasada daha pahalıya satabileceğiniz bir yer ,devlet eliyle kurulmuş emlakçı ,vakti zamanında buranın calışanları milli emlak ın mallarını har vurup harman savurmuş ,20 milyon dolarlık arsaları 30 milyar tl gibi rüşvetlerle satmışlar ve bilumum arena,deşifre tarzı yerlere konu olmuşlardır.

  ihale usulu satış yaparlar genelde önden ödenmesi ,ihale girişi için şart olan bir meblağ ,teminat yatırılır ve ihaleye girilir ; ihalede tanıdıkları,akrabaları daha doğrusu arkaları sağlam olanlar ihaleyi kazanırlar ,siz daha fazla para vermek isteseniz bile tehdit,caydırma gibi metotlarla ihaleyi kazanırlar.

  ihaleleri ile ilgili bilgi almak için web siteleri ziyaret edilebilir ,bir nevi paranıza para kazandırma yeridir ,milli emlaktan ihale ile taksimde kelepir bir yer alınır ,çelik kapı pimapen yaptırılır ,boyatılır,yerler parke kaplanır aldıgınız fiyatın iki katına satılır ,satamazsanız üzülmeyin gayrimenkul her zaman uzun vadede en fazla getirisdi olan yatırım aracıdır.
 • özel kanunlarla verilen yetkiler dışında, hazine malları konusunda genel yetkili kuruluş. bu genel müdürlüğün yetki ve görevleri, 178 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 13. maddesinde belirtilmiştir. bu görevler şunlardır.

  a) hazinenin özel mülkiyetinde ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların yönetimine ilişkin hizmetleri, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak yürütmek,

  b)hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı aynî hak tesisi, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi işlemlerini yapmak,

  c) devlete intikali gereken taşınır ve taşınmaz mallarla hakların hazineye mal edilmesi işlemlerini yürütmek, taşınmaz malların tescilini, taşınır malların tasfiyesini sağlamak,

  d) hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden, kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanları; genel, katma ve özel bütçeli idarelere tahsis etmek ve tahsis amacının ortadan kalkması veya amaç dışı kullanılması halinde tahsisi kaldırmak; tahsisi kaldırılan taşınmaz mallar üzerinde hazine dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapı ve tesisleri tasfiye etmek, tasfiyeye ilişkin esas ve usulleri belirlemek,

  e) devlete ait konutları yönetmek ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutların yönetimi konusundaki politikaları belirlemek, her yıl yurtiçi ve yurtdışındaki kamu konutlarının kira ve yakıt bedelleri ile işletme, bakım ve onarım esaslarını tespit etmek,

  f) hazineye ait taşınmaz malların envanter kayıtlarını tutmak ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz mallarının envanter kayıtlarının tutulmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemek,

  g) bakanlık adına yapılacak kamulaştırma işlemlerini yürütmek ve diğer genel bütçeli kuruluşların kamulaştırdığı yerlerin hazine adına tescilini sağlamak,

  h) kanunlar ve antlaşmalar gereğince muayyen zümrelere izafetle elkonulması gereken para, mal ve hakların işlemlerini yapmak ve tasfiyelerini sonuçlandırmak,

  i) genel bütçeye dahil dairelerin hizmet dışı kalan taşınır mallarının satışını yapmak veya tasfiye işleri döner sermaye işletmeleri genel müdürlüğü aracılığı ile sattırmak,

  j) bakanlık hizmet binaları ve içişleri bakanlığının görüşünü almak suretiyle hükümet konaklarının yapımını programlamak, satın alma işlemlerini yürütmek ve bunların onarımlarını yapmak,

  k) kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz mallar üzerindeki yönetim esaslarını tespit etmek,

  l) kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz mal edinme ve yönetimine ilişkin olarak hazırlayacakları kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında görüş bildirmek,

  m) kamu mallarına ilişkin politikaları tespit etmek,

  n) hazine mallarıyla ilgili diğer mevzuatla bakanlığa verilen görevleri yürütmek,

  o) görev alanına giren konulardaki alacakların süresinde ve mevzuata uygun olarak takip edilerek tahsil aşamasına getirilmesi için gerekli tedbirleri almak,

  p) teşkilat ve görev alanına giren işlemleri kontrolörleri vasıtasıyla incelemek ve denetlemek.
 • devlet hastanelerinde kullanılmış rontgen suyundan; zımba, kiremit, atık kağıttan, güvercin dışkısına (ki baayaa pahalıymış..) kadar her türlü abuk sabuk şeyi satan birim.yani devletin bir biriminde memurlar kuş dışkısı satıyorlar ilginç aslında....
 • hayatımın aşkını bana kazandırması nedeniyle hakkında kötü şeyler yazamayacağım maliye bakanlığına bağlı bir genel müdürlüktür.

  (bkz: iş arkadaşına aşık olmak)
 • devletin satış ofisi gibidir. devletin taşınır taşınmaz bütün mallarının satışı bu birimde gerçekleştirilir.
  çalışanlar mal müdürlüğüne bağlı çalıştığı için yakışıksız şakalara mağruz kalırlar.
 • bünyesinde artık denetim elemanı (denetmen, kontrolör) kalmayan genel müdürlük. 659 sayılı khk ile hepsi "uzman" yapılmıştır.
 • orada harita mühendisi olarak çalışmanızı tavsiye etmem.eğer seçim şansınız varsa belediyeler daha iyi bence..
 • illerde defterdarlık içerisinde müdürlük olarak ilçelerde ise malmüdürlüklerinde servisleri bulunan birimdir. buralarda asıl olarak defterdarlık uzman ve yardımcıları ile veri hazırlama ve kontrol işletmenleri çalışır. varsa haritacı da bulunur. milli emlak birimleri maliyenin en temel ayaklarından biridir.

  yaptığı işlerden bir kısmı (aklıma gelenler);

  - devletin taşınmaz mallarının idaresi (satış, tahsis, devir, kira, irtifak, terkin, bağış, vs)
  bir tane yerin satış, tahsis vs yapmak için ondan fazla kuruma görüş sormak, ilgili yerde tespit yapmak, kıymet takdiri yaparak ihaleye çıkmak ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını denetlemek gerekir. ayrıca sorumluluk var
  orman vasfını yitiren yerlerin 2/b kapsamında satılması, tarım amacıyla yer satılması ayrı bir dert. bir köyde küçücük bir tarlada bile 10 hissedar çıkıyor. 100 taşınmazlı bir yer hissedarlarla birlikte 500 kişilik işlem gerektirebiliyor haliyle.

  -ecrimisil
  devlete ait bir varlığın başkaları tarafından izinsiz kullanılması durumunda alınan işgaliye bedeli. tespit yapılması, ihbarname çıkarılması ve borcun takip edilmesi gerekir

  -araç satışı
  trafikten men edilen, sahibi çıkmayan, müsadare edilen taşınmazlar ihaleleyle satılır. sahibi çıkmayan araçların bedelleri 5 sene emanette saklanır ki bir gün çıkarsa diye. araç satmak için fiyat araştırması yapılır, taşıt muayene ve kontrol raporu hazırlanır ve bir sürü yazışma

  -müsadere aletlerinin elden çıkarılması
  jandarma/polisin el koyduğu, mahkeme kararıyla müsaderesine karar verilen suç aletleri milli emlak birimlerine teslim edilir. tabanca, tüfek, kurusıkı, şok cihazı, balta, testere, sopa, taş, kumar malzemesi, tabura, kırık şemsiye, sondaj için çekiç hilti vs, fişek, mermi, jenaratör, kazaya karışmış ya da sahibi belli olmayan hayvanlar (bunlar bizim birimde olanlar yoksa daha neler var)
  duyduğum örneklere gelirsek; diyelim bir mahkum mirascısı olmadan öldü, kişinin kirli don atleti bile milli emlağa teslim edilir. yarasa gübresi falan
  satılamayanlar imha edilir ya da hurda olarak satılır

  -hurdaya ayrılan malların satışı
  milli emlağın bulunduğu il/ilçe sınırları içerisindeki tüm kamu kurumları ekonomik ömrünü doldurmuş mallarını hurdaya ayırarak milli emlağa teslim eder satışı yapılması için. bilgisayarlar, kitaplar, büyük kalorifer kazanları, yazıcılar, vs vs

  -kayyımlık
  mirascısı bulunmayan kişilerin ya da el konulmuş şirketlerin mal varlığının idaresi (tam olarak ben de bilmiyorum kapsamını)

  -kıyı işlemleri
  eğer milli emlağın sorumluluk alanında kıyı varsa, işletmecilere şezlong kiralamadan tutun da balıkçılara barınak kiralamaya kadar birçok iş mevcut (burda olmadığı için bilmiyorum ama mevzuatı derin)

  - yazışmalar
  her türlü kurumdan çeşit çeşit yazılar gelir ve sürekli gelir

  -tespit
  her şeyde tespite gidersin, kadastro çalışma yapacaktır adam ister, hele bulunduğun yerde şöför araba yoksa iş daha da zorlaşır kaymakamlıktan araç iste, muhtara telefon aç gel beni al diye vs vs

  -temizlik
  evet yanlış duymadınız, bulunduğun yer küçükse çalıştığın odayı bir zahmet temizliyorsun da

  - evrak dağıtımı, posta
  küçük bir ilçedeyseniz, hizmetli kadrosunda çalışan yoksa, postaları hazırlar pttye bırakırsın, tapuya ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğü, orman işletme, belediye gibi kurumlara zimmet defteri ile evrak dağıtımı yaparsın

  benim aklıma gelmeyenler, çalıştığım yerde karşılaşmadığım daha birçok iş var ayrıca

  birkaç şey daha var ama moralim bozuldu yazasım gelmiyor

  peşin not: mesai saati içinde neden yazdım bu kadar iş varsa, daraldım çünkü, küçücük bir odada tek başıma çalışıyorum, uzman yok memur yok hizmetli yok şef yok müdür yok konuşcak kimsem yok, yeni memurum bir şey bilmiyorum iş geliyor nasıl yapacağımı soracağım kimse yok
 • satışa çıkardığı uygun fiyatlı arsalardan almak istediğim ancak süreç konusunda hiçbir bilgimin olmadığı ülkenin en büyük emlakçısı.