şükela:  tümü | bugün
 • "o nasıl bir tezatlık"
 • faşizm'in paralel yapısıdır, ırkçıdır.
 • etnik milliyetçilik ile sosyalizmi birleştiren, ırkçı, anti-kapitalist, antisemitik ve anti-marksist bir dünya görüşüdür.
 • arap dünyası'nda çok yaygın bir nane.

  ırak ve suriye'de baas partileri, mısır'da nasırcılık, libya'da kaddafi'nin cemahiriyesi... memlekette okuyup yazan bir kaç insanız, sosyalizm lazımsa da biz getiririz, milliyetçilik lazımsa da biz yaparız demişler sanırım. mesela kaddafi'nin rejiminin adı cemahiriye halklar yönetimi demek. yani kaddafi de halkların kardeşliğini savunuyordu ,ama sadece arap olanlarının.*

  sovyetler milliyetçi sosyalizmin alman olanıyla papazdı. (hatta faşist kelimesinin yaygınlaşmasının sebebi sovyetler'in naziler'i nasyonal sosyalist olarak anmak istememeleriydi diye biliyorum.) ama arap olanlarıyla arası pek sıkı fıkıydı.

  bu adamlar nispeten seküler olmalarına ve en büyük muhaliflerinin islamcılar olmasına rağmen tam olarak laik değiller/di. mesela esad'ın ülkesinde resmi din islam. hukukun ciddi kısmı şeriata dayalı. bir adam dört kadınla evlenebiliyor. keza islamcılar'ın öldürdüğü kaddafi kendisi de islam ihracına çalışıyordu. eleştirmiyorum. o coğrafyada, kültürde belki de sadece bu kadar oluyor bu işler. ama türkiye solunun esad'ı türkiye'den daha laik olarak sunması ilginç.

  esad için çırpınan türkiye solunun aynı dayanışmayı saddam için göstermemiş olması da ilginç. mesele kürtler'e yaklaşımsa saddam'ın halepçe'si varsa suriye de kürtler'e vatandaşlık vermiyordu.

  bir diğer ilginç olansa arap kelimesini hakaret olarak kullanan tiplerin aynı zamanda arap milliyetçisi esad'a hayranlıkları.
 • (bkz: ecevitçilik)
 • küre'nin önümüzdeki 20 senesine damga vurabilecek ideoloji.
 • milliyetçilik, sosyalizmin temeli sınıf mücadelesi kavramıyla çeliştiğinden sosyalizm olarak adlandırılması yanlıştır. sınıf mücadelesinde etnik kökenin, uyruğun, kültürün önemi yoktur. herkes milliyetiyle, diniyle gurur duymakta haklıdır. fakat -izmler eklenip bunlar birer ideolojiye dönerse orada sınıf mücadelesinden veya sosyalizmden bahsedilemez.
 • 21.yüzyıla damgasını vuracak ideoloji.

  bazılarına göre bakınız ulus devletler zayıflayıp yerine modern şehir devletleri güç kazanacak ancak ben tam tersine küreselleşmenin güç kaybedip yerelleşmenin güç kazanacağı düşüncesindeyim.milliyetçi sosyalizm de (bkz: third position) (bkz: üçüncü görüş) bu devrin yükselen yıldızlarından olacak.

  yanlış anlamalara açıklık getirme editi

  milliyetçi sosyalizm = nasyonel sosyalizm(yani nazizm) düşüncesi yanlış bir düşüncedir. hitler'in önderlik ettiği nazizm'den çok daha önce bazı sol hareketler ve kendilerini ekonomik anlamda daha eşitlikçi gören bazı sağ hareketler nasyonel sosyalizm (ulusal sosyalizm) ifadesini kullanıyorlardı. ancak hitler ve ikinci dünya savaşı'ndan sonra bu ifadeyi kullanmaktan sebebi gayet açık olan nedenlerden ötürü kaçındılar.ırkçı olmadıkları için hitler'e ve nazizm'e benzetilmekten çekindiler.

  bugün bu düşüncede olan kişiler ve gruplar nasyonel sosyalizm (national socialism) ifadesi yerine (ırkçı nazilerle karıştırılmamak için) ''milliyetçi sosyalizm'' (nationalist socialism) veya ''sosyalist milliyetçilik'' (socialist nationalism) terimlerini kullanıyorlar. bu gibi hareketler genelde ''sol-milliyetçilik'' (left wing nationalism) olarak adlandırılıyor ancak azınlık da olsa sağcı olanları da var. lakin uzlaştıkları bir nokta var kendilerini genel sağ-sol ideolojiler çizelgesinden ayrı tutmaya çalışıyorlar. yani klasik anlamda bir sağcı-solcu kalıbına girmek istemiyorlar,kendilerini böyle bir tanımdan uzak tutuyorlar.buna siyaset biliminde üçüncü pozisyon deniliyor(bkz: third position).

  bu görüşün(aslında görüşlerin) yapısında hitler'in nazizm'i gibi ırkçılık,ırklar arası güç mücadeleleri,sosyal darvinizm, yayılmacılık, emperyalizm ve hatta militarizm yer almıyor. yani bir çok konuda nazizm ile herhangi bir alakaları yok. ama bu gruplar sonuç olarak milliyetçiler. kendi milletlerini ve hatta bazen kendi etnik gruplarını savunuyorlar. millet - vatan kavramına bağlılar ve ekonomik anlamda da eşitliği,gelirin adil dağılımını ve işçi haklarını savunuyorlar. ancak bunu diğer sosyalistlerden farklı olarak kendi milletleri/ulusları dahilinde dile getiriyorlar.

  türkiye'de bu görüşte bir parti yok. doğu perinçek ve vatan partisi bu ideoloji ile ilintili gibi görünse de kendi içlerinde sahip oldukları çok fazla çelişki sebebiyle bu görüşü bağlı oldukları söylenemez.gerçi hangi görüşe bağlı olduklarını bende bilmiyorum. bilen birisini de görmedim*. eğer gruplardan değil şahıslardan söz edersek -bana göre- kemal tahir bu görüşe girer (tahir,osmanlı'yı çeşitli milletleri ve dini grupları sömürmeden ve adalet ile eşitlik içerisinde yönettiği için samimi olarak sahipleniyordu). ayrıyeten bülent ecevit ve hatta mustafa kemal atatürk için de bazı noktalarda bu ideoloji ile kesiştiği söylenebilir. gerçi atatürk son zamanlarında ekonomi görüşü olarak liberal ekonomiyi destekliyordu ve bu sebeple celal bayar'ı başbakanlığa getirmişti.ama en azından bu üç isim genel olarak sol-milliyetçi olan milliyetçi sosyalist-sosyalist milliyetçi çizginin bir çok fikrini paylaşıyordu.

  sağ kanattan ise nurettin topçu kesinlikle bu çizgidedir. zaten kendisi milliyetçi toplumculuk ve anadolu sosyalizmi gibi iki kavram geliştirmişti ki sağ-milliyetçi sosyalizm ile hemen hemen aynı şeylerdir.zaten isim olarak da birebir aynıdır(toplumculuk=sosyalizm). yine sağ kanattan necmettin erbakan bu çizgiye yakın kabul edilebilir ancak erbakan milliyetçiden ziyade islamcıydı.son yıllarda tamamen müslüman kardeşler islamcılığına kaymıştı. o sebeple fikirleri bu çizgiyle sadece bazı noktalarda örtüşüyor.