şükela:  tümü | bugün
 • hermeneutic bir kavram. taklit yoluyla benzetme.
 • tam karşılığı benzetme,taklit olan bir aristo teorisi.bu konuda plato ile zıt fikir taşır.aristo'ya göre mimesis olumludur,plato'ya göre olumsuz.
 • platon'un devlet kitabında özellikle üzerinde durduğu bi kavram. bazı sanatları da mimesis* olarak değerlendirir platon. hatta kendi yaptığı şeyi de mimesis olarak nitelendirir ki burada bir özeleştiri yapmaktadır.
 • tiyatro üzerine bir zamanlar çıkmış kallavi ve içerikli dergi. işin içinde ankara üniversitesi dil tarih cografya fakültesi dramaturji öğrencilerinin olduğu oluşum.
 • "la mimesis acquisative" diye bişey vardir felsefede ki, * adami öldürür...
 • yunanca mimetisthai (taklit etmek) sözcüğünden gelen mimesis sözcüğünü taklit sözcüğü ile karşılamak mümkün.gerek platon,gerekse aristotales tarafından eski yunan şiiri ve tiyatro sanatının temel özelliği olarak belirtilir mimesis.ne var ki,hemen aynı dönemde yaşamış olan bu iki filozofun sözcüğe yükledikleri anlamlarda farklılıklar görülür.platon'a göre sanatçı yaşamın yaratılışlarını taklit eden bir insandır.bir nevi sahtekar.
  aristotales ise bu kuramı retorik ve şiir arasında bir ayrım yapmak için kullanır.bunu da poetika adlı eserinde uzun uzun ele almıştır.
 • antik çağdan hegel'e kadar sanatın ne olduğunu soranlara söylenen cevap. daha sonra ise, içerik ve biçimin içiçe geçmesi denecek... sanatın bir ifade etme biçimi olduğu da ayrıca teorilerden biri. ama mimesis kelimesinin büyüleyici etkisi düşünüldüğünde, aristo'nun metafiziğine kapılmamak...
 • taklit edilen şey "doğa" dır.
  poiesis in zıt anlamlısıdır.
 • sanat kavramını yansımanın yansımasının yansıması olarak değerlendiren platon teorisi
 • bogazici universitesi aracılığıyla çıkan tuğla biçiminde bir tiyatro ve çeviri dergisi.
hesabın var mı? giriş yap