şükela:  tümü | bugün soru sor
 • elbrus'u vatan bellemiş karaçaylıların elbrus'a verdikleri isim. ulu, kutsal dağ demek (mingi-mengü-bengi, tav-dağ). tolstoy da karaçaylıları bu dağla anmış "mingi tav'ın eteklerinde, kimseye zarar vermeden, kendi emeğiyle yaşayan bir halktır karaçay" demiş.
  aynı isimde çok da güzel bir türküleri var.
  (bkz: orta asyadan balkanlara türk dünyası müzikleri)
 • elbruza cerkeslerin verdigi isim ise oshamafe dir
 • (bkz: elbruz)
 • adige-kabardeyler'in kendi dillerinde nurlu dağ anlamına gelen oşhamafe adını verdikleri elbruz'a karaçay-malkarlılar'ın verdikleri isimdir.

  mingi tav karaçay-malkar dilinde “ebedi, sonsuz dağ” anlamına gelir.bu isim binlerce yıldan beri elbruz dağını bir tanrı kabul eden karaçay-malkar halkının eski şamanist inançları ile ilgilidir.
 • adına ne şarkılar, şiirler yazılmıştır.
 • ayna grubunun ceylan adlı şarkılarının müziği mingitav adlı karaçay türküsü ile aynıdır. oldukça etkilyici bir türkü mingitav, dinlenmesi tavsiye olunur.
 • karaçayca sözleri ve türkçe çevirisi şu şekildedir;

  sen kökge cete miyikse /sen göğe ulaşacak kadar yücesin
  kafkaz tavlanı içinde /kafkas dağlarının içinde
  miyala kibik cıltıray /cam gibi parıldayarak
  kanga buzlarıng üsüngde /ağaç gibi buzların üstünde

  üsüngde bardı ak tonung /üstünde vardır beyaz kürkün
  sen cay da kış da kiyese 7sen yaz-kış giyiyorsun
  kün buzulurga tebrese /hava bozmaya başlasa
  boran eterge süyese /fırtına çıkarmayı seviyorsun

  kün aruv çuvak turganlay /gün güzel ve berrak iken
  tohtamaydı boranıng /fırtınaların dinmiyor
  cay da kış da erimeydi /yaz-kış erimiyor
  üsüngdegi buzlarıng /üzerindeki buzların

  karnı buznu ciyuvçu /karı ve buzu toplayan
  başınga bulut konuvçu /başına bulut konan
  tögereginge (ciyilıp) basınıb /etrafına (yığılıp) doluşup
  tavlula karab toymavçu /dağlıların bakıp doyamadığı

  senden sora kaysı tavdu /senden başka hangi dağdır
  aruvluk bila bay bolgan /güzelliği ile zengin olan
  başı kış bolub, beli caz bolub /zirvesi kış olup, yamaçları bahar olup
  eteklerinde cay bolgan /eteklerinde yaz olan
 • bir tavlunun her sabah kalktığında karşısında gördüğü, kokusunda ölmenin, dökülecekse kanın karında karışmasının istendiği mingi tav.
 • şarkı olanı birkaç farklı şekilde söylenir.

  yaygın olarak bilineni/söyleneni (** / **) haricinde şu da vardır:

  https://www.youtube.com/watch?v=juj8hyqglg8*

  sen kökge cete miyikse
  uvak tavlanı içinde
  miyala kibik cıltıray
  kaña buzlarıñ üssüñde

  sen culduzlaga canaşa
  kalganla senden alaşa
  kiyimiñ aryu caraşa
  kalay seyirse tamaşa

  çıñ alga saña tañ ata
  çıñ artda senden kün bata
  sen kiyiz börknü agarta
  etegiñ caşıl katapa

  senden sonra kaysı tavdu
  aryuluk bla aytılgan
  başına bayrak tagılgan
  beline güren tartılgan

  senden sonra kaysı tavdu
  aryuluk bla bay bolgan
  başı kış bolup beli caz bolup
  eteklerinde cay bolgan

  üssüñde bardı ak tonuñ
  sen cay da kış da kiyese
  kün buzulurga tebrese
  boran eterge süyese

  tögeregiñde togay otlayla
  altın müyüzlü kiyikle
  seni başıña çıgalla
  bögekle bla cigitle

  maskvadan kursavayla
  kelib seyirge karayla
  kaynab çıkgan gara suvlarıñ
  avruganlaga carayla

  ---

  tam hali ise şudur:

  sen kökge cete miyikse
  kavkaz tavlanı içinde
  miyala kibik cıltıray
  kaña buzlarıñ üssüñde

  üssüñde vardı ak tonuñ
  sen cay da kış da kiyese
  kün buzulurga tebrese
  boran eterge süyese

  kün aryu çuvak turganlay
  tohtamaydı boranıñ
  cay da kış da erimeydi
  üssüñdeki buzlarıñ

  tögereniñde togay otlayla
  altın müyüzlü kiyikle
  seni töppeñe çıgıvçandıla
  bögekle bla cigitle

  kiyik buvlarıñ öküredile
  koñuravlanı kakgança
  cuguturlarıñ turuşadıla
  atlıla çarsha çabhança

  kaplanlarıñ aslanlarıñ
  bugoylarıña kirelle
  pokunlarıñ gucarlarıñ
  adam cıyınnı bilelle

  ayuleriñ muruldaydıla
  şındık çegetni içinde
  börüleriñ kalkıydıla
  koylanı köre tüşünde

  kök caşnasa sızgıradıla
  etekleriñ cel ete
  menden küçlü cokdu deb
  kesiñ kesiñe köl ete

  kaplanlarıñ karab turalla
  beklege kirib mıñayıb
  borsuklarıñ tülküleriñ
  cuvuk barırga uyalıb

  kankazlarıñ kañkıldayla
  çın tavuklarıñ cırlayla
  kargalarıñ kark-kark ete
  mıllık tabmayın cılayla

  kögürünleriñ cüvüldeydile
  künüñ cıltırab kakganlay
  marallarıñ otlaydıla
  geleuv kırdıkga bathanlay

  çıpçıklarıñ çavkalarıñ
  buday ındırnı çöbleyle
  ararat bla kazbek tav*
  saña tügel cetmeyle

  ullu kuşla saña konsala
  üyle kibik karaşıb
  cur tekele cıgılsala
  sürüvlerinden acaşıb

  küz artında turnalarıñ
  avub ketelle teñizde
  kışha hazır boluguz deb
  esgertivçense sen bizge

  senden sora kaysı tavdu
  aryuluk bla bay bolgan
  başı kış bolub beli caz bolub
  eteklerinde cay bolgan

  mingi tav bla kazbek tav
  aragız aryu cibek av
  sen kiyiz börknü agarta
  etegiñ caşil katapa

  sen culduzlaga canaşa
  kalganla senden alaşa
  birbirigizge karaşa
  kalay seyirsiz tamaşa

  buznu karnı cıyıvçu
  başıña bulut konuvçu
  tögeregiñe basınıb
  tavlula karab toymavçu

  kış aylanı boranısa
  cay aylanı salkını
  cumuşaklık etmeseñ
  incitirikse halkıñı

  kesin begitmey çıkganña
  başha bolmay bir cavsa
  cav duniyanı başında
  em belgili bir tavusa

  söz: ismail semenov*
 • mingitav, mengü dağ, ebedi dağ. on yıllar sonra bir gün çocuklarımı, torunlarımı alıp tırmanacağım dağ. "ankara'dan kursavayla / kelip seyirge karayla / kaynap çıkgan kara suvların / avruganlaga carayla" diye el ele tutuşup ölümsüz dağın ölümsüz türküsünü söyleyeceğiz.

  https://www.youtube.com/watch?v=tks6senw-58

  sözleri ve türkiye türkçesi