şükela:  tümü | bugün
 • yönetmen murat pay'ın son döküdrama filmidir.

  filmin hikayesi:
  kurmaca belgesel, raci’nin çocukluk, gençlik ve orta yaş dönemleri üzerinden dört ayrı hikâyeyle saklı miras mirâciyye’nin peşine düşme serüvenini konu edinir.
  birinci hikâyede küçük raci ve arkadaşları, anadolu’da bir köy evinde fatma teyzenin dilinden mirac mucizesini dinlerler.
  ikinci hikâyede yirmili yaşlarda bir konservatuvar öğrencisi olan raci’nin sema meşk etme serüvenine şahitlik ederiz.
  üçüncü hikâyede mirâciyye’nin kayıp bestesinin peşine düşmüş kırklı yaşlardaki musikişinas raci’yi izleriz.
  mirâciyye meşk serüveninin dünden bugüne bir özetini sunan dördüncü hikâyenin mekânı, mirâciyye geleneğinin elli yılı aşkın bir zamandan beri sürdürüldüğü nûmâniye dergâhı’dır. bu hikâyenin anlatıcısı, çocukluğundan beri mirâciyye meşklerinin ve bursa'da nûmâniye dergâhı’nın içinde bulunan ve bugün mirâciyye icralarını özel gayretiyle sürdüren şahsiyetlerden mehmed safiyüddîn erhan efendi’dir.
  yine bir mirac kandili günü nûmâniye dergâhı’nda mirâciyye icra edilir. raci ve küçük kızı da meşkin dinleyicileri arasındadır.

  filmi galası:
  2 mart 2018 cuma günü saat 20.00'de
  zeytinburnu kültür ve sanat merkezi'nde olacakmış.
  safiyüddin erhan efendi'nin girizgâhıyla..
  rezervasyonsuz biletsiz bir etkinlikmiş. ilgililere duyurulur.
  adres:
  zeytinburnu kültür ve sanat merkezi
  semiha şakir caddesi 15 temmuz meydanı zeytinburnu / istanbul

  filmin künyesi:
  yönetmen / director: murat pay
  yapımcı / producer: murat erdağı, serdar öğretici
  süpervizör / supervisor: mustafa coşar
  yapım danışmanı / production advisor: zülfikar kürüm
  uygulayıcı yapımcı / line producer: ahmet küçükkayalı
  senaryo / written by: ayşe pay, murat pay, alper bozkurt
  ses senaryosu / sound script: le rêve reveille
  görüntü yönetmeni / director of photography: feza çaldıran
  müzik / music by: ali saran, burak malçok, le rêve reveille
  sanat yönetmeni / art director : yunus emre yurtseven, meral efe yurtseven
  ışık şefi / gaffer: engin altıntas¸
  kurgu / edit by: mesut ulutas¸, efra mehan
  ses tasarım / sound design: uğur akagündüz
  final mix: cenker kökten
  ses kayıt / sound recording: seçkin akyıldız, bora kaan kasırga

  oyuncular / cast:
  mehmed safiyuddin erhan, nail kesova, murat taştekin, mehmet usta, suna sancaktar, ahmet taşdemir, sercan gülbahar, ahmed saka, ergül miray şahin, zeki ocak, mustafa başkan, hadi duran

  ülke / country: türkiye / turkey
  tür / genre: kurmaca-belgesel / docu – fiction süre / runtime: 64 dk / min
  yapım yılı / production year: 2017
 • --- spoiler ---

  afâ allâhu ammâ selef, bâ'is-i mevcûd efendimiz sav'ın devr-i bâkiye intikalinden asırlar sonra yeryüzünde gelenek olduğu üzere bir ocak başında muhabbet harıyla berrak zihinler aydınlatılıp, mübarek ânı yâden sütler kaynatıldı. örselenmemiş fıtratların kalplerine maya, kulaklarına hâtıra çalındı.

  böyle böyle her mirac gecesi insanlar arasında ol behiyye’l husni, ol nûr-ed-ducâ hâb-ı bîdârı meyandayken cibril'in rabbü'l âlâ'nın mahbûbunu davetini getirişi, zât-ı pâk'ını çâh-ı zemzem'e götürüşü, şakk-ı sadr olup hoş vudû kılınışı anlatıldı anlatıldı, yıllar geçti. o taze fıtratların her birinin gençliği gibi râci'de de dünyadan geçerken iz bırakma arzusu hâsıl oldu. hâlbuki şeyh galiblerin, nâyi osman dedelerin bahçesine de yolu düşmüştü ama; neylersin tökezlemek biz ümmet-i vasat'a taliplerin şiarındandır. nitekim râci de ev sahibine taat edip hiçliğe varamadı, mahareti kendinden bildi. has bağban olamadı.

  yıllar aktı. yine kandillerde rasulullahın mihraba geçip ervâh-ı enbiyâya imâm-ı mürselîn oluşu, ikram edilen hamra nazar kılmayıp sütü nûş edişi dilden dile anlatıldı. râci kendini arama yolundan vazgeçmedi. hatta bu esnada filibeli'nin râci'si ile bile yolları kesişti. menzili aynı olanlar birbirini bulur elbet. ne diyorduk; gamlı dünyada musiki ile ilerlerken raci'nin hem ruhu hem istidadı pişti. akrânı olan pek çok idealist gibi, medeniyyetin 20. yüzyıl başlarında geçirdiği zelzelenin enkazından birkaç parça daha kurtarabilmeyi kendine vazife bildi. lâkin işi zordu; musiki en çok zarar dokunan zinetlerden biriydi. onca kaybın içinde bir bahrin kıymetin bu yoz ruhlar ne bilsindi. o bahir ki aşk ve esenlik makamı nevadan müteşekkil; burak'ın hikmetle serkeşlik edip şâh-ı kâmkâr'dan sabah-ı mahşerde de süvarilik için söz istemesi, nûr-i ayn'ın da mîkâîl ü cibrîl şahitliğinde bunu va'dedmesini tatlı tatlı nasıl da söylerdi âh. olmadı, ondan önce peşine düşen diğerleri gibi onun da eli boş kaldı.

  lâkin râci hikmeti bildi. aslolan muhabbetti; beste, güfte, usul, makam bunların hepsi beşerin muhabbeti tezyiniydi. olsa hoş, olmadı nasip. yine yeryüzünde bir ocak başında ahmedi’l ebrâr, asdaki’l ahyâr'i anmak üzere sütler kaynadı. râci kalbine maya kulağına hatıra çalınsın diye evladını da aldı, muhabbet sofrasına diz çöktü oturdu;

  "çünki hazret hazret’e buldu vusûl
  et-tahiyyât okudu anda resûl

  irdi ‘ayn-i zâtdan bir hoş nidâ
  yâ habîbî yâ muhammed mustafâ

  yâ selâm u rahmet ü tîb u safâ
  sana verdim ey imam-ı enbiyâ

  ‘ayn-ı ‘aynıyla nazar kıl ‘aynı gör
  çünki gayrı terk kıldın ‘aynı gör

  her ne kim maksûdudur mahsûldür
  hazretimden hâcetin makbûldür

  hazret ol dem ümmetin kıldı niyâz
  anı da bahş eyledi ol bî-niyâz

  cebraîl’e keşf olup ol va’dler
  pes sürûş ile şehâdet etdiler

  anda doksan bin kelâm oldu kelâm
  nice bin esrâr ile sohbet temâm

  hakk teâlâ lutf u fazlıyla salât
  hediyye kıldı kıla mü’min mü’minât

  hem buyurdu beş vakit olsa edâ
  elli vaktin ecrini idem ben ‘atâ

  oldu destûr ol habîb’in zâtına
  geldi yine ümmühânî katına

  emr-i hakk’ı halka tebliğ eyledi
  muhbir-i sâdık hakîkat söyledi

  ol ki mü’min idi tasdîk eyledi
  evvelâ îmânı sıddîk eyledi

  cümle ashâb oldular rif’at-şikâr
  mu’cize-i mi’râc oldu âşikâr"

  --- spoiler ---

  neyzane uzun zamandır düşündüğü sular ve kırklar şehri bursa ziyaretini miraç kandili vesilesiyle bu yıl gerçekleştirmeye niyet etti. okudu, dinledi, izledi, not aldı. nasip elverseydi bugün ikindiye mahkeme camii , akşama numaniye dergahı nda olacak, ömründe ilk kez nâyî osman dede'nin mirasını dinleyecekti. zahirde corona musallatı onu alıkoydu, aslıysa bu yıl da çağırılmamıştı.
  olsundu ne demiştik, aslolan muhabbetti. tezyinâtı temâşâyı sair bir şaban ayına tehir etti.

  bu vesileyle suser'ların kandilini tebrikleyip, müstakbel ramazan'a erişmeyi niyaz etti.
 • meraklısı için,

  bu akşam 21:30'da, trt 2 ekranlarında.

  (bkz: https://youtu.be/a2qnbsrk1lc)