şükela:  tümü | bugün
  • miras bırakan ile karşı taraf arasında yapılan, miras bırakanın ölüme bağlı bir tasarrufunu ihtiva eden sözleşmedir. türk medeni kanunu'nun 545. maddesine göre geçerli olması için resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekir. olumlu miras sözleşmesi ve olumsuz miras sözleşmesi olmak üzere iki türü vardır. olumlu miras sözleşmesinde müris, karşı taraf veya üçüncü bir kişi lehine ölüme bağlı bir tasarrufta bulunur ya da karşı tarafı böyle bir tasarrufta bulunmaya yetkili kılar. olumsuz miras sözleşmesi ise mirastan feragat sözleşmesidir.

    ukteyi veren: tky