şükela:  tümü | bugün soru sor
 • hukukta uçmadan konan karakter.
 • (bkz: muris)
 • kanuni ve atanmış olmak üzere iki türü vardı.
  kanuni mirasçı arzudan değil doğrudan kanun hükmünden doğan haklar sayesinde miras almaya hak kazanmış kişidir, ölen kişinin birinci derece yakınları gibi.
  atanmış mirasçılar ise ölen kişinin kanuni mirasçılar dışında vasiyetinde belirtiği kişilerdir.
 • mirasbırakanın ölümü üzerinde, tereke üzerinde külli halef sıfatıyla hak sahibi olan kişidir. külli halefiyet ilkesi gereğince, terekedeki değerler hiç bir hukuki işleme gerek olmaksızın doğrudan mirasçıya intikal eder. örneğin, bir taşınmaz söz konusu ise, tapu siciline tescil gerek olmaksızın, mirasbırakanın ölümü üzerine mülkiyeti tescilden önce kazanılir. o yüzden buradaki tescil kurucu değil, açıklayıcı olacaktır. mirasın taksiminden önce, mirasçılar tereke üzerinde iştirak halinde mülkiyet sahibidir.
 • (bkz: miras hukuku)
 • ölen (merhum) fanilerin facebook, ekşi sözlük hesapları uzun süre, kuramsal olarak sonsuzca varlığını sahipsiz sürdürebilecek yetenekte. bunların da kimlik, mal mülk gibi veraseti, intikali olabilir görünüyor. mirasçısı olmayan hesapların (ki aslında hiçbirinin yoktur, her sanal kimlik biricik ve seda gibidir) acaba mahkeme veya ombudsman yoluyla sair birine devredilebilir mi?

  [“ben mirasçı isterim.” –böyle der acı çeken her şey. “ben çocuk isterim, kendimi istemem.” oysa sevinç mirasçı istemez, çocuk istemez. sevinç kendini ister, sonrasızlık ister, yeniden geliş ister, her şeyi sonrasızca aynı ister.] friedrich nietzsche - also sprach zarathustra

  (bkz: also sprach zarathustra/@ibisile)
 • mirası kabul eden mirasçılar mirasbırakanın borçlarından müteselsilen sorumludur
  “…davalının murisin takip tarihinden önce öldüğü anlaşılmaktadır. borçlunun ölümünden sonra tereke alacaklıları mirası kabul etmiş mirasçılara karşı takip yapabilir. tereke alacaklısı, takibi tüm mirasçılara karşı yapmak zorunda olmayıp, mirasçılardan birine veya bir kaçına karşı da takip yapabilir. türk medeni kanunu'nun 641. maddesi uyarınca mirasçılar mirasbırakanın borçlarından müteselsilen sorumlu olduklarından borçlar kanunu'nun 142. maddesine (tbk m. 163 vd.) göre alacaklı, müteselsil borçlu olan mirasçılardan birinden borcun tamamını isteyebilir…” (yargıtay 17. hd. e: 2017/526 k: 2017/7091 t: 20.06.2017