şükela:  tümü | bugün
 • mirasbırakanın, belirli bir veya birden fazla kişiyi külli halef sıfatıyla kendisine mirasçı tayin etmesidir. bu durumda mirasbırakan mirasçıya terekeye dahil belirli bir malı bırakmaz, tüm terekenin belirli bir oranını veya tüm terekeyi bırakır. örneğin, mirasbırakan, "vefat ettiğimde kadri kutmanoğlu malvarlığımın 3/5 ine sahip olsun" şeklinde bir irade açıklamasında bulunmuşsa ortada mirasçı nasbı yani mirasçı atama vardır.

  mirasçı atama, belirli mal bırakma ile karıştırılmamalıdır.
  1-) belirli mal bırakmada, ölüme bağlı tasarruf, terekeye dahil belirli bir malı, mirasçı atamada terekenin tamamını veya belirli bir mal oranını etkiler.
  2-) belirli mal bırakma tasarrufunda mirasçı, miras açıldığında diğer mirasçılara karşı bir alacak hakkı elde eder. mirasçı atamada ise mirasçı miras açıldığında terekeye kendiliğinden sahip olmakta, bir ayni hak elde etmektedir.
  3-) belirli mal bırakmada mirasçı cüz'i haleftir; mirasçı atamada ise, atanan mirasçı, aynen yasal mirasçılar gibi külli haleftir.
  4-) mirasçı atamada külli halefiyet söz konusu olduğundan, atanan mirasçı, terekeyi borçları ile birlikte iktisap eder ve tereke borçlarından yasal mirasçılarla birlikte müteselsilen sorumlu olur. oysa ki belirli mal bırakmada pasiflerden sorumluluk söz konusu değildir.

  edit : imla