şükela:  tümü | bugün
 • 1812-1878 yılları arasında yaşayan ve ilk türkçe tiyatro oyunlarını yazan azeri yazar.
  (bkz: temsilat)
 • kendisi azeri bir ilim adamı. 1862 yılında bir dilekçe hazırlayarak dönemin padişahı abdülaziz'e başvurmuş. bu dilekçesinde arap alfabesinin ıslahı konusuna değinmiş. herkes farklı bir imla kullandığı için bir çok karışıklık çıkmaktaymış, ahundof bu karışıklığı gidermek için herkesin kabul edeceği bir alfabeye geçilmesi gerektiğini belirtmiş.

  abdülaziz, konuyu dönemin önemli ilim cemiyetlerinden cemiyet-i ilmiyye-i osmanî'ye havale etmiş. ahundof, cemiyete davet edilmiş, bu konuda tartışmalar, konferanslar tertiplenmiş. cemiyetin dergisi mecmua-yı fünun'da makaleler yayınlanmış.
 • doğunun moderniteye kavuşabilmesi için islam'ı hafızasından silmesi gerektiğini söyleyen seküler ve milliyetçi düşünür.
 • azerbaycanlı yazardır. osmanlı devlet adamlarına latin alfabesine geçilmesi için öneride bulunmuştur. kabul edilmemiş ama kendisi mecidiye nişanıyla ödüllendirilmiştir.
 • ''dünyada araplar kadar güzel masal uyduran,
  farslar kadar bu masalı güzel anlatan,
  türkler kadar bu masala inanan
  ikinci bir millet yoktur...'' sözünün sahibi, modern azerbaycan edebiyatının kurucusu filozof yazar. düşündürücü.
 • "doğu'nun moliere'i" olarak da adlandırılan azerbaycanlı bir kafkas olan reformist, ateist yazar ve düşünürdür.
 • modern azerbaycan edebiyatının kurucusudur. üzerinde mirza şefi vazeh'in de tesiri olmuştur. dini eğitimini yarıda bırakmasını telkin eden odur. keza şefi; cahil, menfaat düşkünü din adamlarını “şarlatan” olarak görüyordu.

  feth ali tiyatro yazarı, şair, edebiyat teorisyeni ve reformist olarak azerbaycan'ın ilk ateist aydınıdır.

  edit: ayrıca tiyatro dalında "türk moliere"i diye ünlenmiştir.
 • azerbaycanlı yazar ve aydınlatmacı ahundzade'nin maddeci dünya görüşü, ilerici rus toplumsal düşüncesinin etkisi altında biçimlenmiştir. ahundzade'nin bilgi kuramı, dünyanın bilinebilirliğinin kabulünden yola çıkar. ayrıca, duyumculuku da savunmuştur.

hesabın var mı? giriş yap