şükela:  tümü | bugün
 • üniversitelerde, o üniversitenin öğretim kadrosunda olmamasına rağmen, belirli bir akademik ünvanı olup da başka bir üniversitede ders verenlerin, belirli bir süreliğine o üniversitede ders açması için izin verdiği öğretim elemanlarıdır. bu kişilerin illa ki akademik ünvan sahibi olması da gerekmez, öğretim yetkinlikleri var ise ve konunun uzmanı iseler, pek ala bir üniversitede ders açabilirler. ülkemizde en çok seçmeli dil dersleri veren hocalar bu katagoriye girerler. zira her üniversitede japonca dersi verebilecek hoca bulunamamaktadır.
  ayrıca bunların fakültelerde odaları olmaz, misafir öğretim üyeleri odası gibi bir yer vardır bol sandalyeli, orada çay falan içerler.
 • bunlarin bir bolumu ogrencileri tarafindan "ucan profesor" olarak adlandirilirlar...
 • 2547 sayılı yükseköğretim kanununun 40 a ve b maddesine göre görevlendirilirler.bu maddelerin acıklaması ise;

  2547 sayılı kanun
  madde 40-

  a) yükseköğretim kuıumlarında görevli öğretim üyeleri ile ders vermekle görevli öğretim yardımcıları bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokulda haftalık ders yükünü dolduramadıkları takdirde, kendi üniversitelerinin diger birimlerinde veya o şehirdeki yükseköğretim kurumlarında ders yükünü doldurmak üzere rektör tarafından görevlendirilebilir-ders yükü içinde çalışmalar karşılığında ek ders ücreti ödenmez-haftalık ders yükünün üstünde başka bir yükseköğretim kurumunda görevlendirilen öğretim elemanlanna göre aldıkları kurum bütçesinde ek ders ücreti ödenir-

  b) öğretim üyeleri, ihtiyacı olan üniversitenin isteği ve kendi arzusu üzerine ve ilgili kurullarının görüşü, rektörün önerisi ile yükseköğretim kurulu tarafından, istekte bulunan üniversitenin birimlerinde en az bir eğitim-öğretim yılı için görevlendirilebilirler-bu şekilde görevlendirilenlerin kadroları beş yıl süre ile saklı tutulur-açık bulunan bir öğretim üyeliği kadrosuna yapılacak âtamada adayların niteliklerinde eşitlik olduğu durumlarda gelişmekte olan bölgelerdeki yükseköğretim kurumlarında toplam en az beş yıl bu şekilde veya kadrolu olarak hizmet yapan öğretim üyelerine öncelik verilir-