• kurallara çok bağlı olan bir sanat türüdür.
  mısırlı sanatçıların iyi olup olmaması ustalarını ne kadar iyi taklit edebildikleri ile belli olurdu,
  yeniliğe açık olmadıkları için var olan kurallara da harfiyen uyuyorlardı
  hemen hemen herkesin fark edebileceği kurallar var
  şöyleki;
  bir figür çizileceği zaman yüz profilden yapılır fakat göz karşıdan gözükürmüş gibi resmedilirdi,
  gövde tam karşıdan görünüyor gibi resmedilir ayaklar ise sol profilden yapılırdı
  ayrıca ayakların yapılış şekli her zaman 2 sol ayak varmış gibi dururdu,
  bunların dışında da kurallar mevcuttur
  mesela
  firavun her zaman en büyük resmedilirdi
  diğer figürler ondan daha ufak olurlardı
  heykel sanatında da erkekler daha koyu renklerle boyanır
  kadınlar daha açık renklerle boyanırdı
  bu sanat türü uzun yıllarca değişmemiştir fakat bazı dönemlerde farklılıklar ortaya çıkmıştır....
 • temel özelliği, tüm sanat tarihinin en tutucu anlayışını geliştirmiş oluşudur.mö3000'den ms30'daki roma egemenliğine kadar, yaklaşık 3030 yıl, üslupsal değişim ve gelişmeler uzman olmayanların kolayca kavrayamayacağı kadar önemsiz boyutlarda kalmıştır. aynı standart biçim kalıpları, varlıklarını kesintisiz sürdürmüşlerdir. sanatçıları ise hiçbir bireysellik çabası göstermeye olanak bulamamışlardır. dolayısıyla eski mısırda sanatın hiçbir dalı için yaratıcılık söz konusu değildir, yalnızca aynı üslubun teknik açıdan bile yetkinleştirilmesini pek öngörmeyen bir süreklilik vardır.
 • firavunların ölümden sonra mecazi olarak yerin altında seyahat ederek devletlerini korumaya devam ettiklerine inandıkları için devasa boyutta anıt mezarlar ve altına karışık tüneller inşa edilen sanat türüdür. yunanlılar akdeniz'de yapmış oldukları deniz seferleriyle bu devasa eserleri görmüşlerdir fakat, farklı bir dini inanca sahip oldukları için, bu dini inançta tanrıları insan gibi gördükleri için mısırlıların aksine eserleri de insani boyutlarda kalmıştır.
  firavunlar halklarını isyan edecek zaman bulamasınlar diye meşgul etmek için piramitlerin inşasında tüm halkı seferber etmişlerdir. tarlada çalışanlar bile, hasat mevsimi bitince piramit inşasına yardım etmekteydiler. bugünkü hesaplamalara göre bir piramit yaklaşık 20 senede bitmekteydi ve bu da her 3 ya da 5 saniyede bir, piramide yeni bir taş eklendiğini gösteriyor.
  piramitlerin yapımı firavun ölünce yarıda kalıyordu, bu sayede bizler mısır sanatının aşamaları hakkında daha fazla bilgi sahibi olduk.