şükela:  tümü | bugün
 • (bkz: gizemcilik)
 • pokemondaki misty'nin hayat felsefesini benimsemektir.
 • tüm dinlerde görülen bir olaydır. kişinin tanrıyı sadece gözüyle kulağıyla algılayamayacağı onu fikirlerin ötesinde ruh ile içten bir şekilde bağ kuracağına inandığı anlayıştır.
 • şuur hallerinin tasviri zor olduğundan ifade edilmezlik karakteristik özellikleri arasında yer alır. (bkz: hal dili)
 • asıl amacı ruhani bir varlığa ulaşmak değil bilinmeyeni anlamaya ve kavramaya çalışmak,kısacası aydınlanmaktır...

  (bkz: nirvana)
 • mistisizm,
  yunanca 'gözlerini kapamak' anlamındaki 'myein' teriminden türemiştir.
  akıl veya mantık yolu ile erişilemeyen doğaüstü durumları sezgilerle arama ve bulma şeklinde bir tanımı yapılabilir.
  kaynağı din değildir ancak dinin metafizik tarafına eğilir.
  bir inanç değildir.
  ilke, iman ya da dogma da değildir.
  akıl ve mantık ile ulaşılamayan kavramlara ve bilinmezliği sezgilerle ulaşmak ya da sezgilerle cevaplar aramak söz konusudur.
  deneyimsel olması sebebiyle modern felsefeden ayrılır.
  modern felsefedeki analitik yapı mistik felsefeyi barındırmaz.
  panteizm ve panenteizm şeklinde iki düşünceye ayrılır.
  panteizm, evreni tanrı tanrıyı evren olarak görür.
  panenteizm ise evreni tanrının bir parçası olarak ifade eder.
  panteizmde doğa ile bütünleşme savunulur.
  panenteizm ise "doğa, tanrının bir eseridir" denilir.
 • selam evet öyle de denebilir. bir kaç yayını okuyarak buraya aktardım bu açıklamayı. başlık sayesinde ben de detaylı öğrenmiş oldum
 • gnosis akımını araştırayım derken bir anda kendimi günümüzde aktif olan türlü mistik dinlerin içinde buldum. samuel aun weor'a bakıp bay be neler varmış derken baktım ki ben alana yabancıyım. ezoterik yöntemler bulduğunu, ruha giden yolu keşfettiğini ileri süren bir çok isim var. lsd üzerine deneyler yapan bir psikolog, holotropic breathing adında bir sistem geliştirerek, çeşitli maddeler ile aşılabilen insan benliğinin, uyuşturucu kullanmadan nefes alıştırmaları ile aşılabileceğini iddia ediyor. şimdilik gülümseyip geçsem de, "transcendence" kavramı ve kavranabilir ruhsal deneyim konuları falan esasen merakımı uyandırıyor. orgazm olmanın transcendence (aşkınlık diye çevirelim) istikametine doğru giden yolun kapısı olduğu da söyleniyor ayrıca. buraya not olsun.
 • "(...) humeyni bir megaloman değildir. sözgelimi şah bir megalomandır. humeyni ise çok daha sinsidir. o siyasileşmiş bir mistiktir; dönüşüme uğramış bir mistisizmin kendi kökenine dönüşünü zorla gerçekleştirmeye girişen devrimci bir çilecidir. (...) humeyni'nin on binlerce insanı gözü kapalı ölüme gönderirkenki rahatlığı ve duygusuzluğu işte bu tanrı aşkının tanrı'yla bütünleşmek üzere ölmenin -ya da mistiklerin deyişiyle fana'nın*- somut bir ifadesidir. (...) mistiklerin kendi hukuki umursamazlığının, evrensel hümanizminin ve huzurlu tabiatının köşetaşı yaptığı bu kâhince geleneğe uygun şekilde "ölümünden önce" ölmüştür humeyni. oysa onun bu huzurunda, güzel şiirle bastırılmış bir şiddet, bin yıldır üstü örtülen bir ölüm korkusu gizlidir. mevlana'nın şiirinin baştan sona tanrı korkusunun* yüceltilip aşkla dolu bir ânın şiirsel kırılganlığı haline getirilmesi olduğu bile iddia edilebilir. humeyni bu metaforik ânı gerçek saymış, adeta havada uçan bir sabun köpüğünü siyaset denen iğneyle duvara mıhlamıştır." hamid dabashi - iran ketlenmiş halk

  "islam kültürü münhasıran islami değildir - islam alanında söylenip yapılan her şeyin kuran vahyine ve peygamber hadislerine dek izi sürülemez. islam kültürü dediğimiz şeyi tayin eden, teoloji ve şeriattan islam felsefesi ve mistisizme kadar uzanan teknik açıdan islami söylemler çokluğundan ibaret değildir." hamid dabashi - iran ketlenmiş halk

  (ilk giri tarihi: 4.1.2020)

  (bkz: mistik/@ibisile)
hesabın var mı? giriş yap