şükela:  tümü | bugün
 • 1822-1884 yılları arasında yaşamış osmanlı devlet adamı, sadrazamı ve hürriyet kahramanı. sultan abdülaziz'in tahttan indirilişinde önemli rolü oldu. dönemin ingiltere istanbul elçisi hükümetine yazdığı raporda mithat paşa'dan ''hürriyet ve meşrutiyet türkiye'sinin yetiştirdiği en büyük adam'' olarak bahsetti. ikinci abdülhamid tarafından sürgüne gönderildi. taif'te boğularak öldürüldü. başı daha sonra ikinci abdülhamit'in isteği ile kesilerek istanbul'a padişahın görmesi için getirildi. kemikleri 26 haziran 1951 tarihinde istanbul'da abide i hürriyet tepesindeki bugünkü yerine defnedildi.
  ilgi duyanlar daha fazla bilgi ve hayatı için hıfzı topuz'un taifte ölüm adlı kitabını okuyabilirler.
 • 18 ekim 1822'de istanbul'da doğdu. çocukluğunu istanbul'da ve babasının naip olarak bulunduğu vidin ve loveç'te (lofça) geçirdi. özel eğitim gördü. 1834'te divan-ı humayün kaleminde görev aldı. burada kendisine midhat mahlası verildi. daha sonra arapça ve farsça öğrendi. divan-ı humayün'ün görevlerini üstlenen meclis-i vükela'nın katipleri arasında yer aldı. 1840'ta sadaret mektubi kaleminde yer aldı. 1842-46 arasında tahrirat katibi yardımcısı olarak şam ve sayda'da, 1846'dan sonra divan katibi olarak konya ve kastamonu'da görev yaptı. 1849'da istanbul'a dönerek meclis-i vala-yı ahkam-ı adliye'de mazbata kalemi katibi, ertesi yıl serhalife oldu.

  1852'de meclis-i vala-yı ahkam-ı adliye'nin anadolu kalemi'nin ikinci katipliğine atandı. 1854'te sadrazam olan kıbrıslı mehmed emin paşa tarafından rumeli'de yaygınlaşan isyan ve eşkiyalık olaylarını bastırmak gibi, yerine getirilmesi güç bir işle görevlendirildi. bulgaristan'da düzeni sağladıktan (1857) sonra, avrupa'nın başlıca kentlerini kapsayan altı aylık bir inceleme gezisine çıktı.

  istanbul'a dönüşünde serasker rıza paşa ile birlikte kuleli olayı(1859) olarak bilinen ve abdülmecid'i devirmeyi amaçlayan suikast girişiminin soruşturmasını yürütmekle görevlendirildi. kıbrıslı mehmed emin paşa'nın ikinci sadrazamlığı sırasında, 1861'de vezir rütbesiyle niş valiliğine atandı. başarılı reformlarından dolayı, abdülaziz tarafından uygulamaları doğrultusunda genel bir reform programı hazırlamakla görevlendirildi. 1864'te silistre, vidin ve niş'in birleştirilmesiyle oluşturulan tuna vilayeti'nin başına getirildi ve osmanlı idari düzenini yeniden belirleyen vilayet nizamnamesi'nin uygulanmasına (1864-67) öncülük etti. vilayet merkezinden köylere kadar yeni meclisler, bayındırlık, fen ve eğitim işlerine bakacak daire müdürlükleri oluşturdu. ziraat bankası'nın çekirdeğini oluşturan memleket sandığı'nı kurdu. vergi türlerini ve yükümlülüğünü azaltan düzenlemeler yaptı. niş valisiyken açtığı ıslahhane adlı sivil teknik okulları yaygınlaştırdı.

  1868'de istanbul'a çağrılarak meclis-i vala-yı ahkam-ı adliye'yi yeniden düzenlemekle görevlendirildi. meclisin idari ve yargısal işlevlerini birbirinden ayırarak şüra-yı devlet ve divan-ı ahkam-adliye'yi kurdu. şüra-yı devlet başkanı olarak eğitim ve maliye gibi alanlarda yeni nizamnameler hazırladı. istanbul emniyet sandığının ve ilk sanayi mektebinin kurulmasına öncülük etti. 1869'da vali olarak bulunduğu bağdat'ta da başarılı reformlar yaptı.

  temmuz 1872'de abdülaziz tarafından mahmud nedim paşa'nın yerine sadrazamlığa getirildi. fakat saraydan bağımsız, bir tutum izlediğinden, bu makamda yalnızca üç ay kalabildi. 1873 başlarında adliye nazırlığına getirildi. temsili meclisin gerekliliğine ilişkin layiha hazırlaması üzerine eylül 1873'te selanik valiliğine atanarak merkezden uzaklaştırıldı. 1875'te yeniden adliye nazırı olduysa da sadrazam mehmed nedim paşa'yla görüş ayrılığı nedeniyle üç ay sonra istifa etti.

  ii. abdülhamid tarafından 17 aralık 1876'da sadrazamlığa atanan midhat paşa, uzun süreden beri üzerinde çalıştığı ve ziya paşa ile namık kemal'in katkılarıyla tamamladığı anayasa taslağını padişaha sundu. "kanun-ı cedid" adlı bu taslağı geri çeviren ii. abdülhamid, fransız anayasasını çevirterek yeni bir taslak hazırlattı ve padişaha "tehlikeli kişileri" sürgüne gönderme yetkisi veren, ünlü 113. maddeyi de ekletti. kanun-i esasi olarak bilinen anayasa, kesin biçimini aldıktan sonra, padişahın hatt-ı hümayunuyla kabul ve ilan edildi. (23 aralık 1876)

  midhat paşa'nın saraya karşı tutumundan rahatsız olan ii. abdülhamid, midhat paşa'yı 5 şubat 1877'de sadrazamlıktan alarak ülkeyi terk etmesini emretti. bir süre avrupa'da kalan ve ertesi yıl girit'e dönmesine izin verilen midhat paşa, aralık 1878'de suriye valiliğine atandı. abdülaziz'in öldürülmesi ile suçlanarak, mütercim mehmed rüşdi paşa ile birlikte sorguya çekilmesi kararı alınınca izmir'de fransız konsolosluğuna sığındı (1881). ama kısa bir süre sonra hükümetin güvence vermesi üzerine teslim oldu. yıldız mahkemesi olarak bilinen yargılamada, abdülaziz'in ölümüne neden olmaktan suçlu bulundu ve ölüme mahkum edildi. ingiltere'nin müdahalesiyle cezası ömür boyu hapse çevrildi ve taif'e gönderildi. ii. abdülhamid'in emriyle 8 mayıs 1884 gecesi öldürüldü.

  (http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?id=319 adresinden alinti)
 • bulgaristanin bugunku ismi ile rousse sehrinde yasamis,rousse sehrinin hatta bulgaristanin ilk demir yolunu yaptirmistir.
  zamanin times gibi prestijli gazetelerinde avrupanin sayili 5 kisinden biri secilmistir.
 • talat-cemal-enver gibi isimlerle birlikte imparatorluğu harcayan paşalardan biridir. sıkıştığı vakitlerde selametini ve felahını ingilizlerde aramıştır. osmanlı saltanat iktidarına karşı parlamenter/anayasal rejim arayışlarına teşebbüs etse de asıl muktedirlerden biri de kendisidir. meşrutiyetin abdülhamid-i sani* devrine rahmet okuttuğunu zaten tarih yazar.
  mithat paşa da netekim, içki alemlerinde sermest ve sarhoş olduğu vakitler gaza gelip de bilinçaltı fora olunca "devlet-i âli osman bitti, devlet-i âli mithat yakındır" dermiş.
 • mithat paşa bağdat valisiyken, padişah'tan bir talimat gelmiş.

  - vali paşa, acele 100 bin ton çayı paketleyip istanbul'a gönder, deniliyormuş bu talimatta.

  mithat paşa da şöyle bir cevabi mesaj göndermiş istanbul'a:

  - padişahımızın çin imparatoruna gönderdiği mesaj, yanlışlıkla kulunuza geldi. arz ederim.
 • inonu stadi nin eski adidir.
 • giresun'da bir ilkokulun adı.
 • kendisi bilindik türk tarihinin en önemli ve en becerikli yöneticilerinden, devlet adamlarından biri olarak anılmasına rağmen, büyük ve önemli herhangi bir yere (özellikle istanbul'da), caddeye vs. adı verilmemiştir. bir tek eskiden stadyum varmış, onun da adını değiştirmişler.

hesabın var mı? giriş yap