şükela:  tümü | bugün
  • ideefixe.com'da arkakapak yazısı bulunan bir zeynep sayın eseri; mithat şen'in beden'i ile ilgili. (isbn: 9756963603)

    "adı üzerinde, metaphora demektir imge. derrida'nın yalancısı olursak, günümüz yunancasında taşıtlara metaphorikos denmesi rastlantısal olamaz; çünkü bir yerden başka bir yere götüren, farklı yerlere taşıyan ve çevrimleyen araçlardır imgeler; yolcuları içlerine alan, onları kimi durakta indirip kimi durakta bindiren aracıladır. nitekim heidegger bu nedenle imgelerin ancak metafiziğin alanında yer alabileceğini düşünmüş, çünkü meta-phora'nın ve meta-fiziğin aynı çevrimleme ve aşkınlık eylemine bağlı olduğunu savlamıştır. tartışmasız platonik ve neoplatonik geleneğin izini süren bir görüştür bu; çünkü meta-phora'yla meta-fiziği ilişkilendirmek demek, bir yandan ruhun görünürden görünmeyene doğru aldığı yolu düşünmek anlamına geldiği için, imgelerin ancak dikey bir çevrimleme ve benzeşim hareketiyle aşkınlık evrenine dahil olabileceğini söylemek demektir. öte yandan görünmeyeni, onun metafizik evreninden yeniden görünür bir evrene taşımakta ve bilinmeyeni görünür kılmaktadır imgeler; böyle bakınca ikili bir hareketin eylemini imlerler."
    (arka kapak)
  • kitap ile ilgili olarak şöyle bir açıklamada bulunmuştur zeynep sayın;
    bu kitapta, imge atığından söz ederken, onun sürdüğü izi ve açık tuttuğu geleceği sezinleyebilmişim. ama bana bağlı olan bir sezi değilmiş bu, her gerçek sanat yapıtının, yapıt ardında yapıt olmayan şeyi gözler önüne sermesinden kaynaklanan bir seziymiş sanki. mithat şen yapıtının, evrenin yarattığı biçimlere değil de, evrenin yaratma biçimine öykündüğünü söylerken de doğru bir şey söylemişim: yapıt, kendini aradan çekmeyi göze aldığı için kişiyi yapıt olmayan o şeyin içine alıyor. bu söylediğimi dile getirmenin imkânsız olduğunu biliyorum, her gerçek sanat yapıtı gibi kendinden söz etmiyor yapıt, varolanı kendine iade ediyor."
  • "mithat'ım sana aşığım" kitabı.