şükela:  tümü | bugün
 • miyokard'in enfeksiyoz ve nonenfeksiyoz nedenlerle olusan enflamatuvar hastaligidir.belirtileri; ates, halsizlik, eklem agrilari, gogus agrisi, aritmi ve kalp yetmezligidir.genclerde beklenmeyen bir kalp yetmezligi ve aritmide ilk akla gelen hastaliktir.
 • kalp kasının hastalığıdır.ölüme sebep olabilir.

  etyoloji:
  -virusler (en sık)
  -diğer infeksiyon ajanları olarak klamidya,riketsiya,bakteri,mantar ve protozoonlar
  -bazı kanser ilaçlarının direk toksik etkisi
  -romatizmal ateş,sle gibi bazı sistemik hastalıklarda kullanılan penisilin sülfonamid gibi ilaçların yol açtığı allerjik reaksiyonlar
 • kalp kası iltihabıdır
 • kalp kasının enfeksiyon, toksik ya da otoimmün etyolojiler sonucu gelişen inflamasyonudur. sebebi çoğunlukla virüsler ve ilaçlardır. miyokardite çoğunlukla perikardit de eşlik eder.

  birçok hastada klinik asemptomatiktir. semptom veren hastalarda genelde, batıcı ya da bıçak saplanma şeklinde hissedilen keskin bir göğüs ağrısı, nefes darlığı, egzersis ile ortaya çıkan nefes darlığı, yorgunluk, çarpıntı, ateş, miyalji gibi şikayetler görülür. kalp pompa fonksiyonunda bozulma ve buna bağlı oluşan kalp bloğu meydana gelmiş ağır vakalarda, bayılma ya da ani ölüm durumu bildirilse de, bu durum çok nadirdir.
  erkek/kadın görülme oranı:1,5:1 olup, erkek cinsiyette daha sık görülür.
  fizik muayene, hafif vakalarda normaldir. daha ağır vakalarda, eğer geliştiyse kalp yetmezliği, kardiyovasküler kollaps ve şok bulguları saptanabilir. yaygın iltihaplı kalp ventrikül disfonksiyonu olan vakalarda juguler venöz dolgunluk, bibasiler raller, asit, periferik ödem görülebilir. hastalarda biventriküler etkilenme varsa s3 ve/veya gallo ritmi olabilir. ventriküler dilatasyona bağlı mitral yetmezlik ve triküspit yetmezliği gelişen hastalarda, üfürüm de duyulabilir.
  ekg'de nonspesifik bulgular, atrioventriküler blok, uzamış qrs ya da st segment elevasyonu görülebilir. hastalarda kardiyak enzimler, lökosit ve sedimantasyon yüksekliği görülebilir.
  tedavi, altta yatan sebebe yönelik ve destekleyicidir. kalp yetmezliği ve aritmi nadir görülen iki komplikasyon olmakla birlikte, bu durumlarda yoğun bakımda izlem gerekli olabilir. ancak çoğu hastada destekleyici bakım tedavisi yeterlidir. hastaların iyileşmesi 3-4 haftayı bulur. ilk 3-4 haftanın ardından, hastalarda önemli komplikasyon gelişme riski oldukça düşüktür. tuz alımının kısıtlanması, aktivitenin kısıtlanması ve yatak istirahati yararlıdır.
  komplike olmayan viral miyokarditli hastaların çoğunluğu sorunsuz iyileşir, ve ekg değişikleri düzelir. ancak miyokarditin komplike, şiddetli ya da daha ciddi formlarında kalıcı kalp kası hasarı oluşabilir.
 • 30 yaşında adını ilk defa koroner yoğun bakımda yatarken duyduğum, bana kalp krizini yaşatan, anjio sonucu damar tıkanıklığı olmayıp teşhisi konulan hastalığım. işin kötüsü bir daha yaşamamak için yapabileceğin, korunabileceğin hiçbir yöntem ve korunma yok. doktorlarım tamamen şanssızlık olduğunu söylüyor. herkesin vücuduna bir grip virüsü girip kalbine yerleşebilir ve kalp kaslarını hasarlı hale getirebilir diyor. elimde ölmediğime ve kalp kaslarımın iyileştiğine şükretmek ile o gece eşimin yanımda olmayıp kızımı evde uyuyorken tek başına evde bırakmak zorunda olarak acile gittiğim ve sonrasında 7 gün eve gelemediğim travma dolu günler kaldı.
 • iki defa geçirdiğim rahatsızlığım. şimdi bir kaç aklıevvel tıp öğrencisi "ama nasıl olur, miyokardit tekrarlamaz" diyerek polemiğe girecek benimle. ama isterseniz inanmayın güzel kardeşim. her iki sefer için de troponin sonucu da dahil olmak üzere belgeler, anjiyo cdleri mevcut.(bir tanesini eski kız arkadaşımda bırakmıştım ama digeri var)