şükela:  tümü | bugün soru sor
  • modernizm 19. yy sonları ve 20. yy başlarına doğru, postmodernizm ikinci dünya savaşı sonrası ortaya çıkmıştır.

    modernizm çözüm odaklı, rasyonel, sade, geçmişten ders çıkaran, postmodernizm biz çözerizci, irrasyonel, karmaşık, geçmiş geçmişte kalmış diyen akımdır.
  • postmodernizm hayal kırıklığına uğramışların, hiç bir kapsayıcı ortak değere ve daireye ait olmayan neslin ürettiği sanattır. geçmiş onları üzdü. dünya savaşları onları ürküttü. geleceğe dair umutları yoktu. “hayat böyle yaşanır, amacı da şudur” diyemeyen neslin ürettiğidir. kapitalizm postmodern sanatı pekiştirmiştir. sanat akımlarından hiç birisi değil ama hepsidir de aynı zamanda. mesela romantizm, klasizm ve modernizmden de öğeler içerir. çoğu zaman onlarla alay eder. eserleri irdeler yapı söküm tekniğiyle (bkz: deconstruction) yeniden yaratır. tatlıdır, çalışması zevklidir çünkü limit yok.
  • modernizm; avrupa aydınlanma projesinin devamı denebilir. doğayı, teknolojiyi, sosyal ve politik dünyayı tarif eder. bu işe bilimsel bilginin yol göstereceği ideasındadır. postmodernizm ise; 20.yy'ın ikinci yarısında modernizme tepki olarak doğmuştur. bilginin keşfinin namümkün olduğunu, tek bir bilgi olmadığını, bilginin iktidar ile kol kola gittiğini iddia eder. postmodernizm'e göre; bilgiyi insan inşa eder. bilgi; tek değil birden çoktur.
  • modernizm, modernite ve modernlik birbiriyle ilişkili ama farklı yönleri olan kavramlardır. ama bu ayrımları bir kenara bırakırsak post-modernizm/modernite modernizme/modernite'ye tepki olduğundan modernizme/moderniteye ait her şeyi reddeder. ama yerine bir şey koymaz. dağıtır ve bırakır. yerine bir şey koyarsa modernleşeceğini iddia eder. çözüm sunmaz. illa çözüm isteyenlere ise modern olan ne varsa terk edilmesini salık verebilir.
    modernizmin krizlerine tepki olarak haklı gerekçelere de sahiptir. ancak her yeri boşluklarla da doludur. kavramı basitleştirirsek ergence bir bakış açısının ürünüdür. insan olgunlaştıkça modernliğe geri dönecektir :)