şükela:  tümü | bugün
 • iranın 15. asırda yetişmiş büyük mutasavvıf, mütefekkir, alim ve şairi. asıl adı mevlana nureddin abdurrahman b. nizameddin'dir. birçok manzum ve mensur eserleri vardır.
  mevlana hakkında söylediği "mevlana bir peygamber değildir ama kitabı var." sözü ile mevlana'nın büyüklüğüne dikkat çekmiştir.
 • molla cami:

  abdurrahman bin nizameddin ahmed nureddini cami, şeyh-ul-islam idi. âlim, veliy-yi kâmil idi.

  1414 de, iran’da cam kasabasinda dogup, 1492 de hirat’ta vefat etti.

  imam-i muhammed şeybani hazretlerinin soyundandir. bes yasinda iken muhammed parisa hazretlerinin huzuruna götürülüp teveccühüne mazhar oldu. ubeydullah hazretlerine yazdigi mektuplardan ikisi resehatda mevcuttur.

  mevlana sadüddini kasgariden feyiz alarak kemale geldi ve irsada mezun oldu. sadüddin hazretleri, nizameddini hamusün halifesi olup, hicri 860 senesinde hirat’ta vefat etmistir. nizamüddini hamus hazretleri, alaüddini attar hazretlerinin halifelerinin en üstünü idi.

  molla cami hazretleri çok kitap yazdi. şevahid-ün-nübüvve kitabi, mahmud bin osman lamii ve ehi-zade abdulhâlim tarafindan, farscadan türkceye tercüme edilmis ve farisisi ve türkçe tercümesi hakikat kitabevi tarafindan bastirilmistir. kerametleri görüldü. fatih sultan muhammed, kendisini istanbul’a davet etti. konya’ya kadar geldi. fatihin vefatini haber alarak geri döndü.

  (bkz: http://www.mollacami.com/)
 • abdurrahman bin nizameddin ahmed nureddini cami tarafından,ibn-i hacibin kafiye adlı arapca gramer kitabına yazilan ''fevaidi ziyaiye'' adlı serhin halk arasındaki meshur ismi.klasik arapca egitiminde kafiyeden sonra okutulur...
 • tam adi nureddin abdurrahman molla cami'dir. horasan'in cam kentinde dogdugu icin cami ismini almistir. klasik iran siirinin en iyilerinden sayilir.
 • (bkz: molla camii)
 • (bkz: molla gurani)
 • şiirlerinde sadece molla mahlasını kullanır.
 • iran'da yetişmiş (1414-1492 yılları arasında yaşamış büyük bir şair, büyük bir tahkik ve tetkik ehli ve büyük bir ariftir.
  en değerli manzum eseri baharistan'ı, döneminde iran'ı birleştirip sulh ve sukunu sağlayan türk sultan hüseyin baykara zamanında yazmış ve o'na ithaf etmiştir.
  hayatı boyunca 99 eser meydana getiren cami'nin bu eserlerindeki en bariz vasfı üslubundaki incelik ve sanat endişesi olmuştur.
  hakkında yazılan eserlerden bazıları şöyledir:
  1-ali şir nevai'nin çağatayca eseri, hamsetü'l mütehayyirin.
  2-babür şah'ın babürname'si
  3-hüseyin baykara'nın mecalisü'l uşşak'ı,
  4-taşköprülüzade ahmed efendi'nin, şakayık-ı numaniye'sidir.
 • kalpten çıkan söz kalbe tesir eder.