şükela:  tümü | bugün
 • monetarizm sanat akımının etkisinde olan kişilere verilen isim.
  mesela; (bkz: milton friedman)
 • fridman'ın ortaya koyduğu görüştür. bir diğer adıyla parasalcı görüşe göre; ekonomide tüm piyasalar için tam rekabet koşulları var olmasa da, rekabetçi güçlerin kuvvetli olduğuna, dolayısıyla tüm piyasaların az çok bir tam rekabet piyasası niteliği taşıdığına inanılır.
  1970 sonrası yaşanan krizlerle kapitalizmin kendisini yeniden üretme arayışlarına oldukça yardımcı olan politikalara kaynaklık etmiştir. şöyleki bu dönemde, dünya ekonomik düzeninin yeniden kurulmasında başvurulan yol, chicago okulu'nun muhafazakar monetarist(parasalcı) politikaları olmuştur.
 • "ortodoks paracı makro iktisat teorisi" olarak da bilinir.
 • chicago okulu olarak da anılır. monetarist iktisat okulu 1955-1965 yılları arasında milton friedman önderliğinde kurulmuştur. enflasyonun sebebini para arzındaki gereksiz genişlemelere bağlar. ekonomide tam rekabet piyasası koşulları geçerli olduğundan devletin ekonomiye müdahalesini onaylamaz. bu sebeple ekonomide tekrar klasik iktisada dönüşün simgesidir. monetaristler ekonomide kısa ve uzun dönem ayrımı yapmışlardır. kısa dönemde ekonomide dengesizliklerin olabileceğini ancak uzun dönemde bu dengesizliklerin kendiliğinden ortadan kalkacağını ve ekonominin tam istihdam milli gelir düzeyinde dengede olacağını savunmuşlardır. ayrıca parasalcılar ismiyle de anılırlar.
 • • ekonomi serbest olmalıdır.
  • para ekonomideki en önemli etkendir
  • ekonomideki iktidarsızlığı temel nedeni yanlış uygulanan para politikalarıdır
  • para talebi faize duyarsızdır
  • para talebi ve dolaşım hızı istikrarlıdır.
  • enflasyonun temel nedeni, para arzı artışlarıdır
  • para politikası kısa ve uzun dönemldir.