şükela:  tümü | bugün soru sor
  • isanin varliginda tanrilikla insanligin tek ve ayni ozde birle$tigini ileri suren hristiyanlik inanci..
  • varlık birliği. tasavvuftaki karşılığı vahdet-i vücuddur. bu düşünceye göre insan tanrısal bir yaratıktır. dolayısıyla insan günahsız ve masumdur. hristiyanlıkla epey çelişen bir düşüncedir. çünkü hristiyanlıkta insan günahkardır..
  • v. ve vi. yuzyillarda ortaya cikan hristiyanligin bir koludur. isa'nin ayni zamanda hem insan hem de tanri olan tek bir tabiatı bulundugunu ileri surer. ortadogu'da yakubi, kıpti ve ermeni olmak uzere uc monofizit kilise vardir.
  • hristiyanlıkta, hz.isa'nın varlığında tanrısal ve insansal özelliklerinin tek bir öz halinde birleştiğini ileri süren öğreti. tanrı-isa-kutsal ruh üçlemesine uygulanan ve tanrı'nın isa'da belirdiğini ileri süren anlayış; hristiyan varlıkbirliği inancı.
  • isada tanrısal ve insani iki tabiatın olduğunu, insani tabiatının tanrısal tabiatın içinde erimiş bulunduğunu, baba ile oğulun birliğini ileri süren, isaya bir tür tanrılık, meryeme ise tanrının annesi niteliğini atfeden teolojik bir akımdır. monofizitizm 451de kadıköy konsülü tarafından sapkın ilan edilince bu görüşü benimseyen kıpti, süryani ve ermeni kiliseleri konsülün kararını reddedip 5.yy da etnik kiliselere dönüştüler.
  • 451 yılında bugün kadıköy olarak bildiğimiz bölgede yapılan konsilde reddedilen görüştür. (ekümenik kalkedon konsili) konsilde alınan kararların daha çok diofizit düşünceye yakın olmasından dolayı monofizit piskoposlar ayrılıp kendi kiliselerini kurmuşlardır.
  • (bkz: miafizitizm)
  • antik cag filozoflarindam aristotalesi takip ederek dunyanin seklinin kure oldugunu savunmalari da yasadiklari donemde kendilerini "mantak bunlar" sinifina sokmustur.
  • isa'da var olduğuna inanılan insani ve tanrısal özelliklerin katışma ve değişme olmaksızın tek bir tabiatta birleşmesi ve tek tabiata dönüşmesi görüşüdür. buna göre kelam isa ile birleşmeden önce de isa, tanrı idi ve meryem'den doğan çocuk (isa) tam bir insan ve tam bir tanrıdır. dolayısıyla da meryem, tanrı'nın annesidir. isa'da bulunan tanrılık ve insanlık özellikleri değişmeksizin birleşmişlerdir ve birbirinden ayrılamazlar.