şükela:  tümü | bugün
 • adları hep -mab ile biter. monoclonal antibody manasında...
 • en ucuzu 1000 tl den başlar bu ilaçların.
 • monoklonal antikorlar tümorisidal etkilerini bağlandıkları reseptör üzerinden sinyalizasyon, antikora-bağlı hücresel sitotoksisite (adcc) ve komplemana bağlı sitotoksisite (cdc) yolu ile gösterirler.
 • tıbbi konularla çalışan bir çevirmen olarak parmak düğümleyen yazılışları ile isimlerini verenleri hayırlı şekilde anmama neden olan ilaçlar.

  bağışıklık baskılayıcı (romatoid artrit vb. ya da organ nakillerinde redde karşı), kanser için hedefli terapi ve antiviral uygulamaları vardır.
 • sadece bir antijene, epitopa karşı reaksiyon gösteren antikorlardır.
 • monoklonal antikorlar; immünglobulin yapısında, iki ağır iki hafif zincirin disülfit bağları ile bir arada tutulduğu, antijene bağlanma bölgeleri olan glikoproteinlerdir. tanı, tedavi ve saflandırma amacıyla kullanılırlar.
  monoklonal antikorlar (immünglobulinler), 2 hafif, 2 ağır zincir olmak üzere 4 altbirimden oluşurlar. hem hafif hem de ağır zincirler; bir adet c (sabit) “constant”, bir adet v (değişken) “variable” altbirimi içerirler. v altbirimi, antijenin tanınmasından sorumludur. bütün bir ıg geni, v ve c gen parçalarının somatik rekombinasyonla bir araya gelmesiyle oluşur. kol uzantılarında bulunan fab (antijen bağlayıcı bölge) bölgeleri ile antikorlar antijenlere bağlanırlar. “y” şeklindeki molekülün boyun kısmında bulunan fc (almaç) bölgesi ise, immün sistemin hücreleriyle etkileşir. fab bölgesiyle bakteriye bağlanan antikor, fc bölgesiyle mikrop yok edici hücreleri kendine çekerek bakterinin parçalanmasını sağlar.
 • önemli bazıları:

  mepolizumab : anti ıl-5

  lebrikizumab : anti ıl-13

  omalizumab : anti ıge

  dupilumab :anti ıl-4 anti ıl-13

  paskolizumab : anti ıl-4

  devamlı editlenerek ekleme yapılacaktır.
 • monoklonal antikor yöntemiyle de virüsleri saptarız. bunun için elisa yada floresan boyamayla saptarız genelde.

  tanı kesinleştirmede, tedavi takibinde, tiplendirmede, ilaç direncinde de hep pcr yani polymerase chain reaction yaparız.
 • sadece bir epitopa karşı reaksiyon gösteren antikorlardır.
  sonları mab’la bitenler %100 insan kaynaklı proteinlerdir.

  örnek: (bkz: denosumab) (bkz: romosozumab)

  edit: aloha snackbar uyardı: “mab” değil, “umab”la bitenler olacak...
 • kısa vadeli sonuçları tıpta devrim oluşturdu ancak uzun vadeli sonuçlarını çok merak ettiğim ilaç grubu.
hesabın var mı? giriş yap