• fransizcadaki "menü" kelimesinin turkce'deki kar$iligi olmasina ragmen, turk dil kurumu tarafindan galat-i me$hur olarak kabul edilmi$ olsa gerek ki, imla kilavuzlarinda menu $eklinde de gecen sozcuk. bu durumun bir benzerini $arj - $arz ikilisinde de gormekteyiz. $arz kelimesi henuz imla kilavuzumuza "ofişıliy" girmemi$ olsa da israrci halkimiz tarafindan inatla soku$turulma gayretleri devam etmektedir.
 • tuvalet demeyi bile ıkına sıkıla söyleyen hatta telafuz edemeyen insanlardan beklenmeyecek incelikte (bkz: öö) *** bir eserdir.
  sen kalk; şarj diyeme "şarz" de; şemsiye diyeme "şemşiye" de; yahu, hepsini geçtim, kibrit, kirpik hatta kirpi diyeme; sonra kalkıp menü gibi ince, okunuşu dilimize göre kolay bir kelimeyi "mönü" ye çevir; sırf "daha kolay okunuyor" veya "fransızların bunu okuyuşunuun orciinaalii ööyylee" diye.
  eh türk dil kurumu da bu insanlar yüzünden, apartılan dildeki okunuşunu da eklemek zorunda kalmışlardır güncel türkçe sözlüğe ama orda bile bu yazılış şeklinin, sadece sesten kaynaklanan bir söyleyiş biçimi hatası (evet türkçe'ye bir kelime menü olareak girmişse ve sen onu möööööööönü diye okursan, sen yanlış yapıyorsun demektir) olduğunu vurgularcasına, mönü sayfasına sadece (bkz: menü) yazmışlardır.
  menü'de ise kısa ve öz açıklamalarla ne manaya geldiğini döktürmüşlerdir.
  yani dilimizde bu kelimenin orijinali(bak mesela bu da fransızca'dan gelme ama fransızlar gibi okumuyoruz. neden acaba?) menü'dür.
  http://tdk.gov.tr/…aaf6aa849816b2ef05a79f75456518ca
 • saçmasapan bir kelime. doğrusu menü diye biliyorum, ki olmasa bile bu kadar uyuz bir kelimeyi kullanmam ben. yani "merhaba" bu kadar saçma bir kelime olsa, bile bile "mörhebe" falan derdim ama yine de merhaba demezdim.

  mönü ne lan?