şükela:  tümü | bugün soru sor
  • "mousterien kültürü, genel olarak orta paleolitik çağ işleyimlerini anlatmak için kullanılır ve neandertal insanının yaptığı tüm kültür ürünleri, genel olarak mousterien adı altında toplanır. ancak tüm mousterien kültür ürünleri sadece neandertaller tarafından yapılmamışlardır; özellikle, yakındoğu'daki qafzeh ve skhul gibi buluntu yerlerinde mousterien ürünlerle morfolojik olarak modern insanlara ait kalıntıların bir arada bulunması söz konusudur.

    ...

    'mousterien' kavramı, orta paleolitik çağ işleyimlerinin tümünü kapsayan oldukça geniş kapsamlı bir kavramdır. belirli zamanlar ve belirli yerler için pek çok çeşitlemesi olan bu kültürün genel bir tanımını yapmak mümkün olsa da, kanımca her mousterien kültürünü kendi özel ismiyle tanımlamak daha mantıklı olacaktır. ancak, mousterien kültürünü belirli bir taş alet teknolojisine bağlı olarak tanımlamak ve bu teknolojinin dışında kalan her şeyi 'mousterien değil' diye nitelemek yanlış olacaktır. örneğin, mousterien kültürleri içinde levallois tekniği yaygın olarak kullanılsa bile, zagros mousterien'inde levallois tekniği kullanım oranlarının düşük olması düşündürücüdür. bence, bu kültür, coğrafi olarak farklı yerlerde ve dolayısıyla farklı sorunlarla karşı karşıya bulunan, karşılaştıkları sorunlara farklı çözümler üreten ve bu çözümleri üretirken yeni buluşlar yapan (morfolojik olarak modern insan, ya da neandertal) insanların oluşturduğu; taş aletleri, çoğunlukla, alt paleolitik çağ'a göre daha karmaşık hale gelmiş ve çeşitlenmiş ve bazı durumlarda sap gibi başka unsurlar da düşünülerek yapılmış olan bir kültür olarak tanımlanabilir. şüphesiz, taş aletleri yapmak için, bazı yerlerde izlerine rastlanan, hammadde için uğraşmak, avcılığın gelişimi ve ateşin önceki dönemlere oranla daha yaygınca ve belki de daha bilinçli bir şekilde kullanımı bu dönemin tanımlanmasındaki diğer unsurlardır.
    maddesel kültüre ait bu değişimlerin yanında sosyal yaşamın da bu dönemde, alt paleolitik çağ'a göre kanıtları daha kolay bulunabilir bir şekilde değişmesi de özellikle önemlidir. mousterien kültürünü, gerek maddi buluntuları ve gerekse sosyal yaşamıyla, zekası henüz yeterince gelişmemiş mağara adamlarının kültüründen çok, çağdaş insanın kültürlerine oldukça yakın bir kültür olarak tanımlamak, sanıyorum ki yanlış olmayacaktır."

    kaynak ve daha fazla bilgi: http://paleoberkay.atspace.com/…kce/mousterien.html