şükela:  tümü | bugün
 • ben ne mesihi ve mesiha-demim,
  zevki hakikatte arar ademim

  beytini yazmıştır.
 • kendisinin 44 yaşında rahmetli olmasının ardından ali ekrem hakkında şöyle yazar:

  yine bir kevkeb ufûl eyleyerek
  oldu muzlim edebin minhacı
  geldi bir devre-i matem şiire
  irtihal etti muallim naci
 • tanzimat dönemi şairidir. hayal meyal hatırladığım kadarıyla bir süre recaizade mahmut ekrem'in yerine galatasaray lisesi'nde öğretmenlik yapmış fakat öğrenciler tarafından istenmemiştir.

  - geleneksel şiir anlayışını savunur.

  - göz kafiyesinin esas alınması gerektiğini düşünür. bu konuda recaizade mahmut ekrem'le bir tartışmaya girmiştir ve bu tartışma muallim naci'ye zarar vermiştir.

  - divan edebiyatı'nın sürdürülmesini istemiştir. yenilikçi düşüncelere açık olmasına rağmen divan edebiyatı'nın bir kalemde silinip atılmaması gerektiğini savunmuştur.
 • i. meşrutiyet devrinde yazdığı meşhur bir hicvi şöyledir:

  keşf-i makusunu tevil edemezsin şeyhim
  böyle mağlup olur elbette muzaffer dediğin

  "beni tasdik edin evlat" diyorsun amma
  bakalım doğru mu ey söz ebesi her dediğin

  toplanıp ehli heva her biri bir saz çalar
  çelebi, böyle olur bizde de konser dediğin
 • resminin altına şu anlamlı sözleri yazmıştır:

  mudhikat-ı dehre ben
  ölsem de tasvirim güler
 • recaizade ve hamid ile nesildaştır.hocaları eski edebiyatı savundukları için naci'de şiddetle eski edebiyatı savunur.asıl adı ömer'dir.çoçukluğunu
  anlattığı 'ömer'in çocukluğu' adlı kitabın ismi burdan gelmektedir.şinasiden sonra vezin ile dil arasında duran tek adamdır.romantik ve yeni edebiyatın
  karşısında eskiyi ve gerçekliği savunur.ahmed mithatın damadıdır.eserlerinde ateş ve yangın kelimelerinin bolluğu alkol bağımlılığından gelir.mürrüvet
  gazetesinin başyazarlığını yapmıştır.önce kendi dilini bilmenin önemini vurgular.türk dil bilgisi üzerine kitaplar yazmıştır. islatı edebiye , lugatı naci .
  zola'dan 'therese roquin'i çevirmiştir.

  başlıca eserleri : dide , kuzu , nişanlı kız .şiirlerini ateşpare , şerare ve firuzanda toplamıştır.
 • tanzimat dönemi ikinci kuşak sanatçılarındandır. en önemli eseri, kendi çocukluk günlerini anlattığı ömer'in çocukluğu adlı kitabıdır.
 • büyük şairdir. akıllı adamdır. dilin önemini bilir ve döneminde dil üzerine çalışan ve bir sözlük hazırlayan (lûgat-ı nâci) nadir çalışkan adamlardandır. dehasını recaizade ve şürakası ile kavga ederek adeta harcamıştır. oysa recaizade, yazdığı üç beş sulu zırtlak şiiriyle, şairlik konusunda onun eline su bile dökemezdi.
  bir başka talihsizliği de etrafında zeki ve yetenkli adamların bulunmamasıdır. hepsi onun dehasına kapılıp ona dalkavukluk yapmışlar, recaizade'nin öğrencileri gibi onun ekolünü devam ettirememişlerdir. belki de bu dalkavukları kendi istemiştir etrafında. amaan ne bileyim geçti gitti işte. şimdiki nesil için edebiyat kitaplarında sıkıcı bir bahistir her ikisi de.
 • bir dilbere dil ver ki cemali ola baki
  meyl eylediğin sureti dilber mi sanırsın..

  http://www.bizimsahife.org/…_m/369_muallim_naci.htm

hesabın var mı? giriş yap