şükela:  tümü | bugün
  • inebahtı deniz savaşı sırasındaki osmanlı kaptanı deryası. kazanılan her seferde kaptanı deryalar sayfalar dolusu yazılırken kaybettiği için adamın hakkında doğru dürüst bir bilgi yok. en ortak noktada buluşulanı savaş esnasında başına aldığı bir darbe ile cennetmekan olmuş. aynı zamanda saraya damat olup ikinci selim'in kızlarından biri ile evli idi.
  • inebahtı deniz savaşı'nda şehit düşerken, kendisi ile birlikte iki oğlu esir düşmüştür. esir düşen çocuklarının sonradan, vaftiz edilip hristiyan yapıldığı okumuştum. padişahın damadı olmuş bir paşa ve ailesi için son derece kötü bir son olmuş.. osmanlı kayıtlarındaki diğer şehitler...

    "askerin çoğu kâfirlerle savaşta şehit oldu. savaş yeri olan anatoloka, mora kıyısına yakın topuklu sığ yer (denizin dibinde topuk gibi yükselen yer) olduğundan on beş parça gemi oturup halkı suya döküldü; bunların birazı karaya çıkup kurtuldu. kalanından kimisi alınup kimi boğulup gitti. agriboz beyi salih paşazade tutsak olmuşken hasan paşa gemisiyle kurtuldu; pertev paşa da mahmud bey gemisiyle preveze'ye çıkarak karadan lnebahtı'ya geldi.

    şehitler: çorum beyi güllabi, karahisar-ı şarkî beyi ahmed, engürü beyi mimarzade, niğbolu beyi ahmed, ınebahtı beyi firdevs, sakız beyi abdûlcebbar, midilli beyi hızır, sığacık beyi karabatak, biga beyi ali, mısır ıskenderıyesi beyi şolok ve bir bey daha, hepsi onbir sancak beyi, tersane emini ve kethüdası; kapudanlardan dumdum memi, alı müslüman ve başkaları ve bu sancakların sipahileri hepsi şehit olup az kimse kurtuldu. kâfir hepsi altmış parça kadırga alup halatını ve gereçlerim venedik cebehanesine kodu.."
  • yeniçeri ağası iken kaptan-ı deryalığa getirilmiş ve denizcilik bilgisinden yoksun olmasından dolayı inebahtı deniz savaşı sırasında yanlış kararlar vermiştir. böylece hem kendi canından olmuş hem de osmanlı donanması yok olmuştur.