1. müftedî, bedel verilip kurtarılan esir. münfedî ile arasındaki farkı anlamış değilim.

müftedi hakkında bilgi verin