şükela:  tümü | bugün
 • muhtemelen rte'nin hocam diye bahsettigi kisi;

  http://www.youtube.com/…mp-fg-5klc&feature=youtu.be
 • çağdaş fikir akımları adlı kitabında her insanın yaratılışı gereği bir takım ilahlara tapmaya mecbur olduğunu yazmış. günümüzde bu ilahlar devlet, kavmiyet, ideoloji, parti veya lider olabilir. bundan kurtuluş ancak tevhid inancıyla mümkün olur demiş:

  “insan fıtratı itibariyle abid, yani kuldur.

  hani rabbin ademoğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini almış ve onları kendilerine şahit tutarak: ‘ben sizin rabbiniz değil miyim?’ demişti. ‘evet buna şahidiz.’ dediler. (a’raf 172)

  insan nefsi, bu fıtri özelliği sebebiyle her zaman kendine bir ilah arar. o, kendisi için aralıksız olarak bir mabud bulmaya çalışır.

  o halde insan için, ibadet etmek kaçınılmaz bir şeydir. insan ya allah’a ya da ondan başka herhangi bir şeye ibadet eder.

  iki insan arasındaki temel fark, birinin ibadet edip diğerinin etmemesinde değildir. bilakis bu fark onların ibadet ettikleri mabuttadır. o ibadet ettikleri, ibadete layık ve hak sahibi olan şanı yüce allah mıdır, yoksa gerçekte bu konuda hiçbir haklılıkları olmayan, allah’ın dışında bir takım ilahlar mıdır?”
hesabın var mı? giriş yap