şükela:  tümü | bugün
 • melamiyye tarikatı mensupları tarafından takip edilen mübarek bir zat. balkanlarda yaygın olarak sevilen biridir.
 • kitab'üd devair vel eflak isminde eserin sahibi astroloji ile ilgilenen ve varlığın ve feleğin katmanlarını sınıflandıran zat.
  (bkz: eflak)
 • madden 14. yüzyılda yaşamış velilerden aziz nesefi hazretleri'nin akaidine şerh düşen hazret. pek çok halifesi ve halifelerinin halifeleri vardır. üçüncü devir melamî pîridir mamafih bildiğim kadarıyla melamiyye tarikatı kurmamıştır çünkü melamiyye diye bir tarikat yoktur. melamet, tarikatlar içinde vuku bulan bir neşvedir. kendisi de nakşibendiyye içinde melamet neşvesine erişmiştir. ahmed amiş efendi'nin şeyhidir. ahmed amiş efendi de büyük ihtimalle ismini duyduğunuz pek çok zat ı muhteremin şeyhidir. abdülaziz mecdî efendi de bu isimlerdendir mesela. bu silsileler ve icazetler çok girifttir, kafayı zat ı muhteremlerle bozup gönlünü düzeltmek isteyenlerin bir bilene danışması gerekmektedir. bugün halen nurül arabî'nin yolundan gidenler mevcuttur. malumatfuruşluk ettim, affeyleyin. tekabbelallah.
 • seyyid muhammed nûrûl-arabî, noktatü'l beyan (noktanın sırrı) adlı eserin sahibidir. eser şu an büyüyen ay yayınlarından çıkmaktadır.

  lâkin bulunursa eserin, baki yaşa altınok tarafından hazırlanan ve oba kitabevi tarafından basılanı tavsiye edilir.
 • üçüncü dönem melâmiliğin piri.
  1813-1887 arasında yaşamış büyük sufi.