şükela:  tümü | bugün soru sor
 • 1880-1955* yıllarında yaşamış bir türk şair. bahriye mektebi mezunu bir asker. şiirleri servet-i fünun, tercüman-ı hakikat, resmili gazete, aşiyan, malumat, terakki gibi gazete ve dergilerde yer almış. eski rubailerim adıyla bütün şiirlerinin toplandığı bir kitabı mevcut imiş.

  ben kendisini "elem geçer dedik amma hakikat öyle değil" isimli güzide şarkının güftekârı olarak tanıdım. bahsi geçen şiir şöyledir:

  elem geçer dedik amma hakikât öyle değil
  zevâli yok gâm-ı aşkın bu mihnet öyle değil

  hudûtsuz düvel olmaz fakat senin hüsnün
  hudûda sığmıyor aslâ bu devlet öyle değil

  olur mu hiç gîrân ey ser piyâle nûş-i cemâl
  humârı olmaz o câmın o işret öyle değil

  kopunca bir teli bağlansa da düğümlü kalır
  dokunma gönlüme şart-ı muhabbet öyle değil

  zamân gelir bıkılır mâhlardan ey mûhyî
  fakat o mihre doyulmaz o âfet öyle değil