şükela:  tümü | bugün
 • iyiyi, kötüden ayırabilmek..
 • (bkz: temyiz)
  (bkz: mumeyyiz)
  (bkz: hukuk)
 • vergi mükellefiyetinde aranan başlıca özellik.
 • fiil ehliyetine sahip olmanın birinci koşuludur.
  kişinin iyi ile kötüyü , doğru ile yanlışı , faydalı ile zararlıyı birbirinden ayırdetme gücüne sahip olmasıdır.buna hukukta temyiz kudreti denilir.
  mümeyyiz olmak temyiz kudretine sahip olmayı ve makul tarzda hareket edebilmeyi gerektirir.ancak; insanların temyiz kudretine sahip olmaladına rağmen zaman zaman yanlış davranışlarda bulunmaları onların mümeyyiz olmadıkları anlamına gelmez.bu durum fiil ehliyetini kullanma durumunu ortadan kaldırmaz.
  örneğin:
  ders disiplini konusunda öğrenciler temyiz kudretine (doğru ile yanlışı ayırdetmek gücüne) sahip oldukları halde ve ders disiplinini bozdukları zaman hangi cezayı alacaklarını bildikleri halde ; yanlış davranışlarda bulunabilirler.bunun sebebi yanlış eğitim ve öğretim düzeni kurulmuş ve geleceği yaratacak olan bireylerin kişiliklerine dairr hiç bir iyilik taşımayan öğretim eğitim yöntemleri kullanılıyor öğrenvilerin konsantre olması imkansız dersler yapılıyor ve öğrenciler okuldan nefret ettirilerek gelecek harcanıyor olabilir.ama burada bu örnek bu konu için verilmedi.neyse.bu onların mümeyyiz olma durumunu ortadan kaldırmaz.
  mümeyyiz olmak subjektif ve nispih bir kavramdır bu nedenle mümeyyiz olma durumu tespit edilirken kişilere ve olaylara değişik ölçütler kullanılmalıdır.
  mahkemede mümeyyiz olmak koşulu ile ilgili bir ihtilaf olursa kural olarak 18 yaşını doldurmuş olan herkes mümeyyiz olarak kabul edilir.aksi bir hal bulunuyorsa karşı tarafın ispatlaması gerekir.