şükela:  tümü | bugün
 • ihtiva ettiği hükümler kimsenin ilgisini çekmemiş olacak ki, başlığını açma şerefinin bana nail olduğu ayet. eğer içinde ''vadrıbu'' geçseydi, veya ''hata bulduk laaan'' demeye müsait bir iki kelime geçseydi, zerre kadar arapça bilmeyen kekolar başlığını açar, defalarca buralarda ağlarlardı. yok, ''evin direği erkektir, kadın çamaşır yıkasın'' falan deseydi, bu seferde bizim ataerkil müslümanlar doluşurdu. her halükarda kimsenin dikkatini çekmemiş ama, müthiş şeylerle karşılaştım ben bu ayette.

  önce şöyle bir ayeti vereyim, sonra açıklamalarıma geçebilirim; ''yâ eyyuhen nebiyyu izâ câekel mu'minâtu yubâyi'neke alâ en lâ yuşrikne billâhi şey'en ve lâ yesrikne ve lâ yeznîne ve lâ yaktulne evlâdehunne ve lâ ye'tîne bi buhtânin yefterînehu beyne eydîhinne ve erculihinne ve lâ ya'sîneke fî ma'rûfin fe bâyı'hunne vestagfirlehunnallâh(vestagfirlehunnallâhe) innallâhe gafûrun rahîm(rahîmun).''

  şimdi burada söylenen şey, peygamber'e biat, yani anlaşmaya gelen kadınlarla peygamber arasındaki hukuk. peygamber as, hangi kadınların biatını kabul edecekmiş?

  1)iman etmiş olacaklar.
  2)şirk koşmamayı vaad edecekler
  3)hırsızlık yapmayacaklarını vaad edecekler
  4)zina etmeyeceklerini vaad edecekler
  5)çocuklarını öldürmemeyi vaad edecekler (hem normal ölüm, hem inanç anlamında)
  6)kimseye iftira etmeyeceklerini vaad edecekler (oradaki vurgunun türkçe karşılığı pek yok)
  7)ve işte iyi, maruf bir iş yaparsa, peygamber'e karşı gelmeyeceklerine dair söz verecekler.

  bir kere peşinen şunu söyleyeyim; ataerkil toplumlarda kadın, zayıf, ikinci üçüncü seviye, gereksiz bir varlık olarak görülüyor malum. oysa ayet, kadınların peygamber ile biatından bahsediyor. biat anlaşma demek. peygamber'e şu yukardaki maddeleri vaad edecekler, peygamber de onlar için mağfiret dileyecek. nebi sıfatı ile peygamber devlet başkanıdır. ul'u-l emr'dir.

  ve işin en can alıcı noktası. ''vay efendim batı bize özgürlük getirdi, aman efendim kadınlar eskiden seçemiyordu, seçilemiyordu'' diyenleri utandıracak, batı'ya tapınanları şamarlayacak bölüme geldik. 7.maddemizdeki ''maruf bir iş yaparsan sana karşı gelmeyecekler'' demek, iyi, olumlu, hayırlı bir iş yaparsan demektir. maruf budur. peki, buradan hareketle, peygamber maruf bir iş yapmazsa, yani içtimai bir konuda maruf olmayan bir karar verirse, devlet başkanı sıfatıyla, yönetici vasfıyla doğru olmayan bir hüküm verirse, kadın ne yapabiliyor? karşı çıkabiliyor, itiraz edebiliyor.

  sağır kulaklar, görmeyen gözler varsa sadeleştiriyorum; peygamber as, devlet başkanı, yönetici sıfatıyla bir hüküm verdiği, bir karar verdiği zaman, bu karar maruf değilse, itiraz edebilme hakkı resmen islam'da vardır. yahu şu ayet insanı nasıl çarpmaz!? bugün sadece bizim ülkemizde değil, nereye giderseniz gidin, devlet başkanının, meclis'in maruf kararına uymayın bakalım ne oluyor.

  mtv konusu yeniden görüşülüyor ama, hadi kaldı yüzde 40'ta. uymuyorum mu diyeceksin? mecbur uyacaksın. ama islam'ın öngördüğü şekil, maruf olmayan, olumlu, hayırlı olmayan bir işe karşı çıkma hakkını sana resmen mümtehine 12'de veriyor. batı bize demokrasi satmaya kalkıyor, üstelik de bunu başarıyor çünkü biz müslümanlar bu ayetleri bilmiyoruz. islam'a alternatif dinler üretip, o dinlere mensup oluyoruz. zilletten çıkamayışımız bundan.

  şunu hemen söyleyeyim de sıkıntı olmasın; peygamber as, resul sıfatına da nebi sıfatına da haizdir. resul sıfatı, tebliğ edendir. allah'ın sözünü dosdoğru aktarır. bunda bir yanılma, unutma, saklama gizleme olayı yoktur. zaten hakka suresi'nde bu olay resmen bir tehditle gündeme getirilir.

  fakat peygamber, nebi sıfatı ile yöneticidir, ul'u-l emr'dir. ve dikkat edin; mümtehine 12, tam da nebi sıfatı ile peygamber'e seslenir. peygamber, nebi olarak, yönetici içtihatta yanlış yapabilir. isabetli kararı verememiş olabilir. eğer verirse, maruftur ve uyulması gerekir. ama değilse, itiraz edilebilir. bu dini anlayamamış olanlara, şu ayete ömründe bir kere bile denk gelmemiş, ama islam düşmanlığı eden herkese veyl olsun.

  bayraktar hoca'nın nefis tefsiri şurada. dinleyip akletmek isteyen herkes için paylaşıyorum linki.