şükela:  tümü | bugün
 • 1825-1903 yılları arasında yaşamış bir şaire.

  babası 1818'de sadrazam olan derviş mehmed (mehmet) paşa'dır.*
  devrine göre oldukça iyi bir öğrenim gören münire hanım, özel dersler ile arapça ve farsça öğrenmiş, müştak efendi'den de edebiyat dersleri almıştır.
  kerbela mutasarrıfı ali paşa ile evlenen münire hanım, dönemin yenikapı mevlevihanesi şeyhi olan osman selahaddin (salahüddin) dede efendi'nin müridi olmuştur.

  yapıtları, dönemi itibariyle ve fakat hatalı olarak, tanzimat dönemi edebiyatı içerisinde incelenebilirse de, bir tanzimatçı olmaktan ziyade, geleneğin ruhuna bağlıdır ve çoklukla mevlevi övgüleri yazmıştır.

  karacaahmet mezarlığı'nda medfundur.

  münire hanım'dan bir müstezad:*

  dün bastı ayak meclise mestane o âfet
  ol kanı letafet
  aldırdı bütün aklını erbab-ı firaset
  hiç kalmadı takad

  zülfi gibi itdi beni eyvah perişan
  aşüfte-ü hayran
  ya rab, bu ne kaşdır, bu ne gözdür, bu ne halet
  bu hüsn, bu kamet

  bir kimseye bir nim nigah eylese ol mah
  imdad ide allah
  çeşman-ı siyahile ider ömrünü garet
  bicürm-ü cinayet

  benden neden ey gevheri gencine-i ismet
  kat eyleyüb ülfet
  gayrile idersin dün ve bugün akd-ı meveddet
  pakize muhabbet

  ol yare demem yar ki yar ide rakıbi
  har ide habibi
  arif olana matlabı tarife ne hacet
  yok bende semahat

  sen şemi dil efruz-ı seraperde-i cansın
  hoş ruh-ı revansın
  ismet gibi pakizelik alemde olur mu
  tarife gelür mi

  haffaş edemez neyyiri nevare rekabet
  ger kopsa kıyamet

  ~~~ ~~~ ~~~

  münire hanım'dan bir gazel:

  aşktır tesliyette her lahza bais ademi
  aşksız mümkin mi çekmek germ-ü serdi alemi
  görmedim hiç kimseyi memnun-ı ayş-i ruzgar
  bulmadım bir ferdi kim olsun şuunun hurremi
  macerayı ömrü yadettikçe her bir anının
  fikrimi işgal ider bince sürurü matemi
  itme ey akıl teessür lutfü kahr-ı çerhden
  gayet-i şadide, mihnetde olurmuş göz nemi
  arz-ı hal* itmem münire gayrı allah'dan
  ehl-i halin var ise allah gerekdir mahremi