şükela:  tümü | bugün
  • 1885 yılında doğmuş mısırlı kadın şarkıcı. türk hıdiv hânedânının hükmettiği mısır'da başlamıştır sanat hayâtı. türk müziğin etkisi bârizdir ilk devir şarkılarında, meselâ:
    http://www.youtube.com/watch?v=i5c-z9zjtcs

    ümmü gülsüm'le ciddî bir rekâbete tutuşmuştur ömrü boyunca. ayrıca 1928'de mustafa kemal için istanbul sarayburnu'nda bir konser de vermiştir.
  • 8 ağustos 1928 sarayburnu’nda cumhuriyet halk fırkası’nın organize ettiği konserde sahne alır ve arapça şarkılar söyler. mehdiye hanımın arkasından eyüp musiki cemiyeti kürdilihicazkar faslı icra eyler. neyse konser bittikten sonra cumhurbaşkanı mustafa kemal, mehdiye hanımı bir taraftan onore eder ama diğer taraftan da onun da içinde bulunduğu şarkı musikisine burun kıvırıp çubuğu batıya kıran şu konuşmayı yapar:

    “bu gece, burada, güzel bir tesadüf eseri olarak şark’ın en mümtaz iki musiki heyetini dinledim. bilhassa sahneyi birinci olarak tezyin eden müniretü’l mehdiye hanım sanatkarlığında muvaffak oldu. fakat benim türk hissiyatım üzerinde artık bu musiki, bu basit musiki, türk’ün çok münkeşif ruh ve hissini tatmine kâfi gelmez. şimdi karşıda medeni dünyanın musikisi de işitildi. bu ana kadar şark musikisi denilen terennümler karşısında kansız gibi görünen halk, derhal harekete ve faaliyete geçti. hepsi oynuyor ve şen şâtırdırlar, tabiatın icabatını yapıyorlar. bu pek tabiidir. hakikaten türk fıtraten şen, şâtırdır. eğer onun bu güzel huyu bir zaman için farkolunmamışsa, kendisinin kusuru değildir. kusurlu hareketlerin acı, felaketli neticeleri vardır. bunun fariki olmamak kabahatti. işte, türk milleti bunun için gamlandı. fakat artık millet hatalarını kanı ile tashih etmiştir; artık müsterihtir; artık türk şendir* fıtratında olduğu gibi. artık türk şendir; çünkü ona ilişmenin hatarnâk olduğu tekrar isbat istemez kanaatindedir. bu kanaat aynı zamanda temennidir." (akt. bülent aksoy, 'atatürk ve musikî', birikim, sayı 81, ocak 1996, s.74-75.

    bu konuşmayı işiten münire hanım herhalde kendisini kötü hissetmiştir. üzülme münire hanım, seni de seviyoruz. https://www.youtube.com/watch?v=xynwhonhq2i