şükela:  tümü | bugün
  • tcknun 78. maddesinde düzenlenmiş olup bileşik suçda denilir.buna göre işlenen suçlardan biri diğerinin unsuru veya ağırlaştırıcı sebebi ise faile tek ceza verilir.örnekleyecek olursak;hırsızlık* ile cebir ve tehdit kullanma* suçlarından oluşan gasp suçu mürekkep bir suçtur.
  • 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı tck'nun 42. maddesinde düzenlenmiş olup yeni adı bileşik suçtur.

    madde 42. - [1] biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça bileşik suç denir. bu tür suçlarda içtima hükümleri uygulanmaz.
  • bunlar üç kardeştirler: mürekkep suç (bileşik suç), müteselsil suç (zincirleme suç) ve fikri içtima. zaten yeni (5237 sayılı) tck'da da 42.,43. ve 44. maddelerde art arda yer almaktadırlar.
  • bu suçlar öyle kaynaşmışlardır ki; bunlar artık kendi varlıklarını kaybederek bağımsız apayrı bir suç meydana getirmişlerdir.