1. mütehassıs, husus, ihtisas gibi, ", sad, sad" kök harflerinden türemiştir. ihtisası olan,yalnız bir şeye ayrılmış, ayrı bir işte kullanılan anlamlarına gelir.

  mütehassis ise his(s), hassas ile ahnı kökten gelip "ha, sin, sin" kök harflerinden türemiştir. hislenen duygulanan anlamlarına gelir. **
 2. mütehassısın diyalog içinde kullanımı:

  - şu tabib nasıldır?
  - fevkalede mütehassıstır.

  şimdi de mütehassisi cümle içinde kullanalımı:

  - efendim sizin için fevkalede mütehassıs dediler.
  - efendim fevkalade mütehassis oldum. sağolun.

  (bkz: hasing lo)

  zamanın ötesinden gelen edit: fevkalade mütehassis oldum.