şükela:  tümü | bugün
 • eşrefoğlu rumi tarafından yazılmış ve asırlarca anadolu'daki tarikatlarda "elementary" seviyede okutulmuş olan türkçe bir kitaptır. sade bir dille yazılmıştır. halen kitapçılarda yeni baskılarını bulmak mümkündür.

  "cumhuriyet döneminde diyanet işleri eliyle ehilleştirilen islam'dan önce insanlar bu topraklarda acaba nasıl bir dine inanırlarmış?" sorusunun cevabını öğrenmek isteyenlerin başvurmak isteyebilecekleri ilk kitaplardan biridir. (iki din arasındaki fark muazzamdır.) bir örnek: (bkz: tıfl-ı mani/@derinsular)

  tema:
  (bkz: sufizm/@derinsular)

  ana tema:
  (bkz: islam/@derinsular)
 • hicri 852 yılında, yani istanbul’un fethinden 5 yıl önce yazılmış olan kitap.

  kitaptan bir alıntı:

  “imdi biz dahi ziyadeye süluk etmek gerektir. zira zaman azdı ve karındaşların dahi halleri döndü. tuğyan ve münafık çoğaldı ve meşayih kalmadı. meşayihe ve meşayih sözüne itibar kalmadı. beyler zalim oldular ve kadılar rüşvet-har oldular, ilme uymaz oldular ve ilmi kendi hevalarına çeker oldular. ve müderrisler fasık oldular: tefsir ve hadis medreselerde okunmaz oldu. fakihler ve din ilmin bilir kişiler az kaldı. vaizler dünya için mescitlerde va’z edip akçe cem’ederler [...]”

  kaynak
 • 1 aydır yârimle beraber okuduğum füyuzat menbâıdır.
 • "alemin yıkılmasına ve dinin harab olmasına sebep üç taife: cahil sûfiler, fâsık alimler, zâlim beyler." diye bir hadis i şerif'ten de bahseder.