şükela:  tümü | bugün
 • (bkz: epic)

  ehe ehe
 • (bkz: rebetiko)
 • android cihazlar için sözlüğü yapılmıştır.

  https://play.google.com/…com.mbyazilim.muziksozlugu

  başarılı buldum, sözlük dışında bir de test bölümü var. eğlenceli aslında...
 • ios uygulaması da çıkmış.

  link
 • bir müzik eserinin nasıl icra edileceği ile ilgili; hareket,karakter, hız ve vurgu ile ilgili terimlerdir. çoğu italyanca kökenlidir. ben bildiklerimi ve bulduklarımı aşağıya kategorileri ile sıralıyorum.

  hareketle ilgili terimler:

  adagio : yavaş fakat gösterişli bir hızlılıkta
  allegretto : çabukça
  allegro : çabuk, sevinçli, coşkun
  andante : orta yavaşlıkta
  andantino : andante den daha ağır
  larghetto : largo dan biraz daha hızlı
  largo : ağır, geniş
  lento : ağır
  prestissimo : son derece çabuk
  presto : çok çabuk

  hareketin niteliği ile ilgili terimler:

  affettuoso : sevgiyle
  agitato : heyecanlı
  brioso, con brio : çeviklikle
  cantabile : şarkı söyler gibi
  con anima : anlamlı
  con espressione : ifadeli
  con fuoco : ateşli
  con moto : hareketli
  con spirito : şaka ile, nükteli
  grave : durgun, ağır
  grazioso : zarif, nazik
  maestoso : gösterişli
  moderato : orta hızda
  mosso : canlı
  risoluto : kararlı
  scherzando : alaylı, şakacı
  scherzo : şaka
  sustenuto : belirterek
  tempo giusto : orta tempoda, orta hızda
  vivace : canlı, çabuk
  vivo : çabukça
  vivacissimo : çok çabuk

  üstteki terimlerle kullanılan bazı ifadeler:

  assai : çok, pek çok
  molto : pek, gayet
  molto piu : gayet, daha
  non molto : hareketli değil
  non tanto : çok değil
  non troppo : o kadar çok değil
  poco : az
  poco a poco : azar azar
  piu : daha
  quasi : hemen hemen
  un poco piu : biraz daha

  hareketi canlandırmak için:

  animato : diri, canlı
  accelerando : hızlandırarak
  doppio : çift, iki kat anlamında
  piu moto : daha hareketli
  piu mosso : daha canlı
  stretto : sıkı

  hareketi ağırlaştırmak için:

  allargando : yavaşlatarak
  rallentando : yavaşlayarak, ağırlaşarak
  ritardando : gecikerek
  ritenuto : hızı keserek
  slargando : yavaşlatarak

  hareketin düzenli gelişini durdurmak için:

  ad libitum : istenildiği gibi, isteğe bağlı
  a piacere : serbestlikle, gezinir gibi
  rubato : isteğe göre
  senza tempo : temposuz, ölçüsüz

  hareketin gidiş düzeni için:

  tempo : harekette
  a tempo : önceki tempoda
  1 tempo : birinci tempoda
  lo stesso tempo : aynı tempoda

  v u r g u t e r i m l e r i :

  forte piano : kuvvetliden hafife düşüş
  legato : bağlı
  legatissimo : gayet bağlı
  leggiero : hafif
  marcato : belirterek
  pesante : dolgun ve ağırbaşlı
  rinforzando : kuvvetlendiriş
  sforzando : birden gürleştirerek
  sustenuto : belirte belirte, dayatarak
  staccato : kesik kesik
  tenuto : sürdürerek

  n ü a n s t e r i m l e r i:

  pianissimo : çok hafif
  piano : hafif
  mezzo piano : orta hafiflikte
  un poco piano : biraz hafif
  sotte voce : hafif sesle
  mezzo voce : orta sesle
  un poco forte : biraz kuvvetli
  mezzaforte : orta kuvvetle
  forte : kevvetli
  fortissimo : çok kuvvetli

  kuvveti arttırmak veya azaltmak için:

  crescendo : kuvvetleştirerek
  decrescendo : kuvvetten düşerek
  diminuendo : hafifleterek
  calando : hafifleştirerek
  morendo : ölerek, sönerek
  perdendosi : hafifleyerek
  smorzando : söndürerek, öldürerek

  k a r a k t e r t e r i m l e r i :

  amabile : sevimli, cana yakın
  amoroso : sevdalı, tutkulu
  appassionato : ihtiraslı
  ardito : atak, cesur
  capriccioso : kaprisli
  comodo : rahat ve sakin bir tavırla
  con allegrezza : sevinçli olarak
  con bravura : yiğitlikle
  con delicatezza : incelikle
  con dolore : acıyla
  con grazia : lütufla
  con tenerezza : canayakınlıkla
  delicatamente : ince, zarif bir ifadeyle
  delicato : umutsuz
  dolce : tatlı
  dolcissimo : çok tatlı
  doloroso : elemli, kederli
  drammatico : heyecanlı
  energico : enerjik, erkeli
  espressivo : dokunaklı, duygulu
  furioso : korkunç ve öfkeli bir ifade ile
  giocoso : sevinçli
  imperioso : gururlu
  lagrimoso : yalvararak
  malinconico : sevdalı
  mesto : acılı, elemli
  nobile : asil, kibar
  patetico : ulvi, ihtiraslı, muhteşem
  pomposo : tantanalı, debdebeli, görkemli
  religioso : dini
  rustico : köy, kır işi
  semplice : sadelikle
  tenaramente : şefkat ve muhabbet ile
  tranquillo : sakin, dinlendirici
  tristamente : hüzünlü, kederli.