şükela:  tümü | bugün soru sor
 • çeşmelerin, kaynakların, derelerin nymphe (peri)lerine verilen ad. çok güzel birer kız olan naiad’lar da, insanlar gibi faniydiler. çeşmelerin, göllerin, bazen bir, bazen de birkaç tane perisi olurdu. bunları zeus'un kızları sayanlar olduğu gibi, okeanos'un kızları olduğunu söyleyenler de vardır.
 • su perisi.
 • naiadlar, çeşme, kuyu, pınar, dere, kaynak yani, tatlı su kaynaklarının nymphalarıdırlar. naisler ya da naiaslar da denilir. adları "yüzmek" anlamındaki bir kökten türetilmiş. bu tatlı suların bazen bir, bazen de birkaç perisi olur, bu periler bulundukları suyu koruyup gözetirlermiş. bataklıkların durgun sularını mesken tutmuş kadim ruhlardan ve ırmağın bir parçası sayılan ırmak tanrılarından bağımsızdırlar.

  ölümlü naiadlar, homeros'a göre zeus'un kızlarıdır. okeanos kızları olduklarını söyleyenler de vardır. naiadların bağlı oldukları su kaynağı kurursa ya da bir anlamda "ölürse" o kaynağın naiadı da "ölür".

  naiadlara arkaik yerel kültlerde de rastlanır.çocukların yeni yaş seramonilerinde bebeklik lüleleri adanırdır.

  naiadlar diğer tüm periler gibi antik dünyanın dişi cinsellik sembolleri olmuşlardır. ayrıca üzerinde bir naiadın hüküm sürdüğü suların insana ilham, kahinlik ve sihir yeteneği, bazen de delilik verdiğine inanılır. bazen de kıskançlık eğilimleriyle ilgili efsanelere de konu olurlar*.naiadların şifacı nitelikleri ünlü olsa da tehlikeli yönleriyle ilgili en bilinen efsane argonautlar seferi sırasında naiadlar tarafından alıkonulan herakles'in çok sevdiği hylas'ın efsanesidir.

  naiadlar tatlı, okeanidler tuzlu sularda, nereidler ise özellikle akdeniz olmak üzere denizlerde yaşayan nymphalardan sayılmaktadır. böyle sayıldığında, dünyanın tüm sularının tek ve bir olduğunu ileri süren hellen düşüncesinde çelişkili bir durum ortaya çıkmaktadır.

  kimi anlatımlara göre de, sirenler, satyrlerin analarıdırlar. aralarında, arethusa ve salmakis gibi ad almışları da vardır.