1. insanın günün belirli saatlerinde (kurana göre: gerektiği kadar, beş vakit ve güneşe göre değil) duru bir kafayla hem hareket hem de meditasyon ve de (inanıyorsa) ibadet etmesi. müslüman olmayanlar da (hatta ateistler bile-ibadet kısmı hariç) namaz kılabilir, müslümanlık tabii olarak bu olayı kendine göre adlandırmıştır

    bunlara karşıt bir görüş de vardır o da: "müslüman olmayan kişilerin bu tür eylemlerinin adı namaz olmaz, namaz müslümanlığa özgü bir ritüeldir"
  2. boş boş oturan arap halkinin birşeyler yapması, bir hareket, bir canlılık getirmek amacı ile tasarlanip emir buyurulmuş bir çeşit aeorobik hareketler içeren ibadet yöntemi. namazin faydalarini açıp okuyunca sonucun bu olduğu anlaşılıyor.
  3. bir alışkanlık.

    zamanlardan her zaman bir birlik varmış. eğilirmiş kalkarmış, yine de şekilci kalır gündüz giyilmezmiş. karanlıkların efendisi ile varılmış bir zeminmiş, babadan oğula intikal edermiş...
  4. camide kılınan namazın ki$isel olarak kılınan namazdan 27 kat daha fazla sevap kazandırdığı söylenir.. kılınmaması ile ilgili hükmü konusunda rivayete göre müslüman ki$inin namazını kılmaması için ya ölü ya da deli olması gerekirmi$..