1. 'iffet' özel isim olabiliyor ama 'namus' olamıyor.

    bu ayrımın sebebi kulak zevkimiz mi acaba? ya da namus taşınması daha zor bir isim oluyor iffetten.
    o zaman namus iffeti yener.farkı gücünde demek ki.
  2. namus ve iffet, aynı kavramın objektif ve sübjektif perspektif farkıyla açıklanabilen iki cephesidir.

    namus nesneldir, yani kişinin dışarıdan* algılanışıyla ilgilidir.
    iffet özneldir, yani kişinin benlik algısıyla ilgilidir.